4 ianuarie – Amprentă

Aici este degetul lui Dumnezeu. Exodul 8:19

Amprenta este urma după care se poate identifica fără dubiu persoana care a lăsat-o. Pentru cei care nu puteau să scrie, amprenta ținea loc de semnătură. Acest mod de autentificare a unui înscris cu greu ar mai putea fi contrafăcut, ceea ce arată câtă autoritate și putere poate avea o amprentă.

Vrăjitorii faraonului, care au încercat fără succes să facă și ei păduchi după modelul în care Moise și Aaron au adus a treia plagă asupra Egiptului, au recunoscut imediat amprenta Dumnezeului evreilor, care S-a dovedit mai mare și mai puternic decât zeii Egiptului, pe care îi slujeau ei. Pe stăpânul lor însă, neputința vrăjitorilor și superioritatea lui Iahve nu au putut să-l convingă să lase pe Israel să plece.

Degetul lui Dumnezeu a lăsat amprente peste tot în jurul nostru cu intenția vădită de a ne convinge fără dubiu de dragostea, ingeniozitatea și bunele Sale intenții. Asemenea vrăjitorilor de la curtea Egiptului, putem recunoaște amprenta lui Dumnezeu sau, asemenea faraonului, o putem minimaliza. Aceasta este o problemă de alegere personală.

Una dintre amprentele lui Dumnezeu se află în natura care ne înconjoară. Designul vieții în sine poartă amprenta unui Creator inteligent și plin de grijă. În corola de minuni a lumii se află o semnătură de autenticitate pe care Dumnezeu ne-a lăsat-o pentru a ne ajuta să-L găsim cu ușurință atunci când dorim să-L căutăm în mod serios și consecvent.

Scripturile sunt pline de urmele după care putem să-L găsim repede pe Autorul lor, pentru a-I aduce închinare și recunoștință. În viața personală și de familie găsim amprentele lui Dumnezeu pentru a ne putea încrede în El și a putea umbla cu El. Pentru cine caută dovezile existenței și lucrării lui Dumnezeu, există suficiente urme care pot duce la un loc al certitudinii și siguranței.

Care sunt cel puțin trei amprente pe care degetul lui Dumnezeu le-a lăsat în viața mea?

Materialul face parte din devoționalul ”Sensuri și contrasensuri” de Ion Buciuman

Versiunea audio: Amprentă

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *