3 ianuarie – Biruitori prin Hristos

Pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruiește lumea; şi ceea ce câștigă biruință asupra lumii este credința noastră. 1 Ioan 5:4.

Trebuie să ne apropiem de Ajutorul nostru, Cel care este infinit în înțelepciune. El este Maestrul nostru și marele nostru Misionar Medical și El cunoaște strâmtorările prin care vor trece credincioșii Săi de pe acest pământ… El a fost ispitit în toate privințele, așa cum suntem și noi ispitiți. Să nu uităm că Domnul Hristos a avut de întâlnit ispititorul sub orice formă și că atunci când l-a întâlnit, El, Mântuitorul nostru, purta chipul și asemănarea omului. El este Restauratorul nostru, Desăvârșitorul legământului Său cu agenții umani care depind de El ca Prinț și ca Răscumpărător.

Hristos a biruit ca Om fără păcat, necăzut, desăvârșit. În calitate de Mesia, El a obținut victoria asupra ispitelor dușmanului, făcând posibil pentru noi să biruim așa cum a biruit El. Noi trebuie să biruim în fiecare întâlnire cu dușmanul. Noi trebuie să fim învingători devenind părtași ai naturii divine, după ce am fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Fiecare biruință pe care El a obținut-o în umanitatea Sa face biruința posibilă pentru noi, primind și crezând în El. „Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu” (Ioan 1:12).

Fiecare biruință pe care El a dobândit-o în trup omenesc asigură pentru noi roadele ei adevărate. Fiecare asalt învins al Satanei marchează prilejul unei biruințe pentru caracterul omenesc…

Eliberarea poporului lui Dumnezeu și îndurările Sale față de ei în încercările din trecut trebuie să fie readuse în minte ca o asigurare a ceea ce El va face pentru noi în situațiile de urgență prezente și viitoare, dacă ne încredem în Dumnezeu. Oricare ar fi fost experiența lor, dacă ei se vor preda lui Dumnezeu cu un scop deplin al inimii, cu umilință și căință, El îi va primi. Tuturor celor care, prin credință, Îl primesc pe Domnul Hristos ca Mântuitor personal, El le va da puterea de a deveni biruitori – fii și fiice ale lui Dumnezeu. Ei devin părtași ai naturii divine și realizează pe deplin îndurarea Sa și harul Duhului Său Sfânt….

Fie ca rugăciunile noastre să se înalțe la Dumnezeu în toată smerenia. Fie ca prin harul pe care Hristos a venit în lume pentru a-l împărtăși să mărturisim și să renunțăm la păcatele noastre, cu inimă smerită și căită. Domnul înțelege, căci toate lucrurile secrete sunt cunoscute de El. Nici o acțiune meschină nu poate fi săvârșită fără ca Dumnezeu să înțeleagă fiecare fază a ispitei….

Peste tot în evanghelii, Domnul Hristos a făcut referiri frecvente la marele conflict pe care l-a avut cu Satana la începutul slujirii Sale. El face referiri constante la împărăția lui Satana, în opoziție cu împărăția lui Dumnezeu. Să fim siguri că suntem de partea Domnului. Scrisoarea 14, 3 ianuarie 1906, către Dr. și doamna D. H. Kress.

Devoționalul face parte din cartea The Upward Look de Ellen G. White. 

Traducere Adina Păltineanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *