5 august – Balaur

Și în cer s-a făcut un război. Mihail și îngerii lui s-au luptat cu balaurul, și balaurul cu îngerii lui s-au luptat cu ei, dar n-au putut birui și locul lor nu s-a mai găsit în cer. Apocalipsa 12:7, 8

Pentru a ilustra geniul răului, în acest pasaj biblic este folosit simbolul balaurului. În mod figurat, această plăsmuire fantastică adună semnificația a tot ce poate fi mai rău din întreaga existență. Realitatea pe care o reflectă acest monstru înfricoșător este o ființă de o inteligență supranaturală și cu o posibilitate foarte mare de acțiune și influență, beneficiind de o experiență multimilenară. Numele de naștere al făpturii cu pricina este Lucifer, purtătorul de lumină, iar supranumele câștigat din cauza demersului său descendent este Diavolul sau Satana.

Dragonul ancestral dispune de o mulțime de posibilități de manifestare. Principala sa îndeletnicire este posesiunea, dar aceasta nu trebuie să fie înțeleasă ca provocând neapărat convulsii sau crize comițiale. Posesia demonică poate să fie manifestată foarte pașnic și persuasiv, pe măsura geniului decăzut care o administrează. Rareori apelează și la violență și persecuție, dar în ultima vreme preferă acțiunea subtilă și bine mascată, lucrând sub acoperire cvasi-perfectă.

O altă formă de activitate demonică este atracția păcătoasă. Fiind bun cunoscător al ființei și psihologiei umane, diavolul ispitește pe fiecare ființă umană după un program care întrece cu mult posibilitatea subiecților de a se apăra sau de a reuși singuri. Din fericire, nu suntem lăsați singuri în marea luptă dintre bine și rău, în ciuda garantării utilizării neîngrădite a liberului-arbitru. Avem o promisiune din partea lui Mihail care ne asigură permanent un serviciu de gardă îngeresc zi și noapte, o asistență specială a Mângâietorului și un acces non-stop la sursa de putere a lui Dumnezeu. Mai avem și promisiunea de însoțire neîntreruptă a Prințului Emanuel, Dumnezeu cu noi, până la sfârșit și mai ales după aceea. Nu avem motive de temere în dreptul lui Dumnezeu. Singurul risc este alegerea noastră greșită. În rest, Isus Hristos ne spune: „Îndrăzniți, Eu am biruit… și iată, Eu sunt cu voi până la sfârșit!”

Doamne, balaurul este foarte mânios, dar și foarte inteligent, numai înțelepciunea Ta îi poate sta în cale, de aceea eu Te rog să îmi dai această înțelepciune prin Duhul. Amin!

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *