23 iulie – Obârșie

Am găsit și eu cu cale, prea alesule Teofile, după ce am făcut cercetări cu de-amănuntul asupra tuturor acestor lucruri de la obârșia lor să ți le scriu în șir unele după altele. (Luca 1:3).

Punctul de plecare, contextul nașterii, originea unei persoane sau a unui lucru sunt suficient de importante pentru a fi luate în considerare pentru stabilirea importanței subiectului în speță. Doctorul Luca vrea să îl asigure pe sponsorul și beneficiarul proxim al cercetării sale că informațiile pe care i le furnizează sunt autentice, credibile și de reală valoare.

În fapt, Luca a adunat material de la prima mână pentru a redacta evanghelia care avea să-i poarte numele. A făcut interviuri, a cules informații de la martori direcți ai evenimentelor și a învățăturilor pe care avea să le editeze sub forma unei narațiuni cu structură și stil de sine stătător. Teofil putea fi liniștit în ce privește veridicitatea faptelor, întâmplărilor și ideilor transmise în cartea pe care o comandase doctorului și cercetătorului de investigație istorică, Luca. Acesta a folosit surse originale de informare, vrednice de toată încrederea și respectul.

Nu știm dacă Luca L-a întâlnit personal pe Învățătorul oamenilor, dar după sute de ore de muncă de cercetare, Persoana Lui i-a devenit atât de familiară încât putea vorbi despre Isus Hristos la fel de liber și convingător asemenea celor care au fost în preajma Lui timp de trei ani și jumătate. În ultimă instanță, obârșia evangheliei sale era Însuși Isus Hristos pe care a ajuns să Îl cunoască mijlocit de martori, la început, și apoi nemijlocit prin experiența cunoașterii personale. Dacă Hristos a spus în Apocalipsa: „Eu sunt Începutul…”, El spunea de fapt: „Eu sunt Obârșia, Izvorul, Cauza primară a lumii, iar acest lucru ne încurajează să-L cunoaștem personal, la început, prin intermediul mărturiei celor care L-au cunoscut, apoi prin intermediul cunoașterii din experiență personală. În acest caz, și cunoașterea altora poate fi facilitată prin mărturia noastră, care am intrat în contact cu Obârșia.

Doamne, Tu să fii începutul și sfârșitul vieții mele spirituale. În Tine îmi pun toată speranța. Amin!

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *