Și Isus creștea în înțelepciune, în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor . Luca 2:52

Copiii au o trăsătură naturală de nevinovăție și candoare care îi face plăcuți și agreabili. Dacă mai intervine și un dram de educație din partea părinților, și  puțină bunăvoință din partea copiilor, atunci prezența unui copil devine repede un subiect de interes pentru cei din jur. Responsabilitatea copilului crește treptat, din primii ani până la maturitate, când gradul de responsabilitate este preluat în majoritate. În toată această perioadă, responsabilitatea părinților și a copiilor este repartizată în mod dinamic, în raport cu vârsta și gradul de maturizare.

Comportamentul agreabil al lui Isus se datorează, în mare măsură, felului în care mama Sa a știut să-L formeze, și în mare măsură lui Isus Însuși, care era doritor să facă bine și frumos ceea ce depindea de El. Când Luca descrie aspectul fizicului și al comportamentului Copilului Isus, i se aduc laudă, în egală măsură, mamei și tatălui precum și Copilului sfânt. Sfânta familie, întreagă, este onorată de modul agreabil în care Isus Se raporta la cei din jur. În acest sens, harul care era peste El se poate traduce prin politețea și bunătatea emanate de Isus, încă din cele mai timpurii stadii ale vieții Sale pe pământ.

Dacă a existat vreodată un copil perfect, acesta a fost Copilul Mariei. Misterul Ființei Sale nu ne aparține în întregime, și poate nu ne va aparține niciodată, deoarece ține de esența lui Dumnezeu la care noi avem acces limitat. Cu cât avansăm în cunoașterea Lui, cu atât sufletul nostru se umple de uimire și admirație. Acestea se transformă curând în adorație și închinare. Când Dumnezeu privește la viața noastră, Îi place Lui să Se oglindească în viața și comportamentul nostru, care ar trebui să fie agreabil ca al Lui. Privind cu fața descoperită slava Sa suntem schimbați și noi din slavă în slavă, prin Duhul Lui. Chiar și atunci când devenim părinți, nu ne pierdem calitatea de copii ai Tatălui ceresc pe care suntem chemați să-L onorăm printr-o purtare atentă și agreabilă în mijlocul oamenilor pe care trebuie să-i slujim.

Doamne, admir frumusețea caracterului Tău în toate momentele dezvoltării Tale ca Fiu al Mariei și Fiu al lui Dumnezeu. Reflectă și în viața mea această frumusețe. Amin!

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *