067 – Adâncime

Când a încetat să vorbească, a zis lui Simon: „Depărteaz-o la adânc și aruncați-vă mrejele pentru pescuire.” Luca 5:4

Porunca Învățătorului adresată ucenicilor de a îndrepta corabia spre apele adânci este un detaliu concret dintr-o relatare istorică. Ascultarea lor a condus la rezultate remarcabile. A fost nevoie de încă o ambarcațiune pentru a putea transporta la mal cantitatea de pește. Reacția lui Petru este deosebit de interesantă: a cuprins picioarele lui Isus și L-a implorat să plece de la el motivând că era un păcătos.

Porunca Învățătorului este un detaliu plin de semnificație. Sigur că la porunca lui Isus peștii ar fi putut și capturați și în apele mai puțin adânci, dar El a insistat ca ucenicii să arunce năvodul în apele adânci. De acolo au venit rezultatele binecuvântate.

Pescuitul poate fi asimilat cu o mulțime de alte activități, printre care și preocupările de natură spirituală. În materie de studiu, meditație și rugăciune, de exemplu, profunzimea este de dorit. Sigur că învățarea pe de rost a textului sacru este o activitate folositoare pentru minte și pentru suflet, dar dacă lucrul cu Scriptura se limitează doar la memorare, este cam puțin pentru creșterea spirituală. Ce ar fi, de exemplu, zăbovirea liniștită asupra Cuvântului lui Dumnezeu, până când ideile încep să se clarifice, iar adevărul începe să se prindă contur într-o formă încă neînțeleasă până acum. Mai mult decât atât, Scripturile dispun de o putere de transformare care este foarte puțin probabil că își va face efectul doar prin citirea în fugă a unui număr de capitole, pentru a ajunge cât mai repede la capătul normei zilnice sau săptămânale.

Este demn de luat în considerație un sfat al lui E. G. White, care ne îndeamnă să zăbovim asupra fiecărui pasaj până când înțelesul lui devine clar, și numai după aceea să trecem mai departe. Din propria ei experiență de lectură știm că rareori un scriitor a folosit atât de multe inserții ale textului biblic în scrierile sale, și ar fi vrednic de notat faptul că pe vremea ei nu erau programe digitale de căutare a cuvintelor din textul Bibliei. Concluzia nu poate fi decât că E. G. White cunoștea foarte bine Biblia și putea să facă cele mai surprinzătoare aplicații. Ea studia Biblia în profunzime.

Depărtarea la adânc este o poruncă divină care se aplică în majoritatea preocupărilor zilnice nu numai în domeniul studiului Cuvântului. Poți face singur câteva descoperiri și aplicații ale acestui sfat inspirat.

Doamne, condu-mă la o mai profundă înțelegere a adevărului Tău revelat în Scriptură. Amin!

Versiunea audio:

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *