Religia să fie supremă, 2 august

Isus i-a răspuns: „Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu tot cugetul tău. Aceasta este cea dintâi şi cea mai mare poruncă. Matei 22:37, 38.

Tinerii trebuie să înțeleagă că au nevoie de o experiență profundă în lucrurile lui Dumnezeu. O simplă lucrare superficială nu  le va fi de niciun folos. Aveți nevoie să aduceți lumina Cuvântului lui Dumnezeu în inima voastră, ca s-o puteți cerceta cu candela aprinsă.

Mulți susțin că sunt de partea Domnului, însă nu sunt; greutatea tuturor acțiunilor lor este de partea lui Satana. Prin ce mijloace determinăm de partea cui suntem? Cine deține inima? Cui aparțin gândurile noastre? Despre cine ne place să vorbim? Pentru cine avem noi cele mai calde simțăminte și cui ne consacrăm cele mai bune energii? Dacă suntem de partea Domnului, gândurile noastre vor fi cu El și cele mai dragi gânduri vor fi pentru El. Nu vom fi prieteni cu lumea; noi I-am consacrat tot ce avem și suntem. Noi tânjim să avem chipul Lui, să respirăm spiritul Lui, să facem voia Lui și să-I fim pe plac în toate lucrurile.

Religia Bibliei nu este o influență printre multe altele; ci influența ei trebuie să aibă autoritatea supremă, depășind și controlând orice altă influență.. Religia Bibliei trebuie să exercite controlul asuprea vieții și comportamentului. Ea nu trebuie să fie ca o pată de culoare dată cu pensula ici- colo pe o pânză, ci influența ei trebuie să cuprindă întreaga viață, ca și când pânza ar fi fost cufundată în vopsea, până când fiecare fir al țesăturii a prins o culoare intensă, de neșters.

Religia lui Hristos este o țesătură fermă, compusă din nenumărate fire, țesute împreună cu tact și îndemânare. Numai prin înțelepciunea pe care o dă Dumnezeu putem țese această țesătură. Având încredere în noi înșine, țesem în el fire de egoism, iar modelul este stricat.

Fiecare să se întrebe serios: „Sunt un creștin adevărat? Port eu semnele adevărate ale unui creștin? Fac tot posibilul să-mi desăvârșesc un caracter după modelul divin? ”

Religia pură este o imitație a lui Hristos.

Devoționalul face parte din cartea ”The Faith I Live By ”  de Ellen G. White.

Traducere și adaptare: Adina Păltineanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *