062 – Acumulare

Vai… de copiii răzvrătiți care… îngrămădesc astfel păcat peste păcat. Isaia 30:1

Sigur găseam un text biblic care se referă la acumularea pozitivă, și noi avem nevoie de atitudini și dezvoltări pozitive, dar există un risc major pe care trebuie să-l preîntâmpinăm, alegând în mod voit și mesaje de avertizare și control.

Isaia, sub inspirație divină, se referă aici la o atitudine de revoltă înnăscută în fiecare dintre noi. La botez și în procesul de renaștere spirituală, revolta noastră fundamentală nu dispare de la sine. În funcție de nivelul experienței noastre spirituale, revolta noastră se adaptează, dându-ne un simțământ de legitimitate și nevinovăție.

Sigur, trebuie să luăm în calcul și transformarea pe care o produce Duhul Sfânt în noi, schimbând spiritul de revoltă în atitudine fermă pentru dreptate și adevăr, dar este o diferență cât firul de păr între revolta noastră sub acoperire și exprimarea demnă a adeziunii față de cauza dreptății și corectitudinii. Cine poate face distincția între una și cealaltă? Numai Duhul lui Hristos ne poate scoate din încurcătură.

De ce este vai de copiii răzvrătiți? Răspunsul este: pentru că acumulează păcate peste păcate, considerându-se îndreptățiți să se manifeste în spiritul și în maniera lor specifică. Ei nu mai sunt conștienți că în timp ce cred că spun adevărul din inimă, ceea ce ar fi de dorit, adaugă răutate peste răutate, considerând că stau la postul datoriei, arătând Sionului păcatele lui.

Sufletul copiilor răzvrătiți se otrăvește singur cu propria adrenalină care începe să le corodeze pe dinăuntru, propria credință și întreagă experiență spirituală. Treptat se instalează nemulțumirea de sine, disimulată în condamnarea decăderii din jur, decădere care a invadat de mult și cronic, propria experiență religioasă. Această acumulare negativă este ca și acumulările adipoase din corpul uman. Se instalează pe nesimțite și se îndepărtează cu multă durere, luptă și sacrificiu de sine. Practic, este necesară o transformare a întregului sistem de practici, obiceiuri și preferințe.

Strat după strat, nivel după nivel (layer by layer) a vechilor păcate acumulate de cei care, oficial au rupt-o cu păcatul, dar care, în realitate, au continuat să coabiteze cu el, trebuie să fie îndepărtate prin pocăință autentică. Un spirit nou, de bunăvoință și laudă, bucurie și echilibru va încununa viața cea nouă în Hristos.

Doamne, nu mă lăsa pradă acumulărilor negative de revoltă voalată față de Tine și față de voia Ta descoperită. Amin!

Versiunea audio:

 

 

Photo by Lubo Minar on Unsplash

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.