Timpul e pe sfârșite! 27 iulie

Răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele. Efeseni 5:16

În dimineața zilei de 23 octombrie 1879, cam pe la orele două, Duhul Domnului a coborât asupra mea și am văzut scene din judecata care vine… Se părea că a venit ziua cea mare a judecății finale a lui Dumnezeu. De zece mii de ori zece mii erau adunați înaintea unui mare tron, pe care ședea o persoană cu o înfățișare maiestuoasă. În fața Lui se aflau mai multe cărți, și pe fiecare copertă era scris cu litere de aur, care păreau ca niște flăcări de foc arzânde: „Registrul cerului”. Una dintre aceste cărți, care conținea numele celor care susțineau că cred adevărul, a fost apoi deschisă… Când persoanele acestea au fost numite, una câte una și au fost amintite faptele lor cele bune, fețele lor erau luminate de o bucurie sfântă…

A fost deschisă o altă carte, unde erau înregistrate păcatele celor care mărturiseau adevărul. Sub titlul general al egoismului venea oricare alt păcat… Când Cel Sfânt de pe tron a întors încet foile registrului, privirea I s-a oprit pentru un moment asupra persoanelor. Privirea Lui părea că arde în sufletele lor, și în aceeași clipă, fiecare cuvânt și fiecare faptă din viața lor au trecut prin fața lor asemenea unei panorame cu litere de foc…

O grupă era înregistrată ca făcând umbră pământului… Această grupă a făcut din eul lor punctul suprem, lucrând numai pentru interese egoiste…

Apoi a fost pusă întrebarea: „De ce n-ați spălat hainele caracterului vostru și nu le-ați albit în sângele Mielului? …  Voi n-ați vrut să fiți părtași ai suferințelor Lui, și acum nu puteți fi părtași cu El la slava Lui.” …  Cartea a fost apoi închisă și vălul a căzut de pe Persoana de pe tron, descoperind înfricoșătoarea slavă a Fiului lui Dumnezeu.

Apoi scena a dispărut, și eu m-am aflat tot pe pământ, nespus de recunoscătoare că ziua lui Dumnezeu nu venise încă și că ne mai este dăruit timp de probă în care să ne pregătim pentru veșnicie.

Devoționalul face parte din cartea ”The Faith I Live By ”  de Ellen G. White.

Traducere și adaptare: Adina Păltineanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *