039 – Acces

Astfel dar, fraților, … prin sângele lui Isus avem intrare slobodă în locul Prea Sfânt pe calea cea nouă și vie… Evrei 10:19, 20

Una dintre cele mai obișnuite întrebări pe care credincioșii și le pun este cum să ajungă la Dumnezeu. Această întrebare poate fi formulată foarte divers. În Psalmii 15:1, David se întreabă retoric: „Doamne, cine va locui în cortul Tău?” Cu alte cuvinte: Cine va fi mântuit în Împărăția Ta?

Apostolul Pavel ne aduce o veste foarte bună. Avem intrare liberă în locul prezenței și lucrării Mântuitorului. Nu avem nevoie de intermediari și nici chiar de biserică pentru a ajunge la El. Biserica are funcții și roluri bine definite de Scriptură, dar accesul direct la Dumnezeu este asigurat prin sângele lui Isus. Nu trebuie decât să invocăm meritele Lui pentru a fi primiți în audiență la Însuși Dumnezeu.

Calea noastră de acces este nouă și vie. Nouă, în sensul că întreaga legislație levitică referitoare la jertfele de animale a fost înlocuită de jertfa Mielului lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, și vie în sensul că Hristos Însuși a devenit calea, adevărul și viața.

Accesul nostru la locașul pe care Hristos a spus că merge să-l pregătească nu poate fi împiedicat de nici un obstacol, în afară de barierele pe care propria noastră minte le poate așeza între noi și Dumnezeu. Aici se dă adevărata luptă între bine și rău, în propria noastră minte. Aici vrăjmașul depune toate eforturile și aici își concentrează toate ispitele. Aici se câștigă biruința și aici se pierde speranța și se pot rata ocaziile de aur ale vieții.

Calea cea nouă și vie trebuie folosită zilnic pentru a ne forma deprinderi naturale de a merge la Dumnezeu cu toate preocupările, îngrijorările, nedumeririle sau temerile noastre. Rugăciunea constituie unul dintre cele mai importante instrumente cu care folosim accesul direct și liber la Dumnezeu. De bogăția și profunzimea ei depinde bogăția și profunzimea întregii noastre vieți spirituale. Adorația, recunoștința și lauda noastră, împreună cu cererile și mijlocirile noastre vor menține deschis și funcțional accesul nostru la locul unde vom fi într-o zi în trupul cel proslăvit.

Doamne, pe calea cea nouă și vie te caut zilnic. Lasă-mă să văd necurmat fața Ta și să fiu transformat prin Duhul în omul de care ai nevoie. Amin!

Doamne, pe calea cea nouă și vie Te caut zilnic. Lasă-mă să văd necurmat fața Ta și să fiu transformat prin Duhul în omul de care ai nevoie. Amin!

Versiunea audio:

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *