Ziua 79 – Joi, 11 iunie

Întâlnindu-L pe Împăratul Împăraților

Day79-300x225Pasaj Biblic de meditat: 2 Samuel 23: 1-7

Verset cheie: ”Duhul Domnului vorbește prin mine, şi cuvântul Lui este pe limba mea.” 2 Samuel 23:2

Îți poți imagina să poți să spui că ai în gură Cuvintele Domnului? Ce mărturia ar fi aceasta! Și totuși aceasta a fost ultima mărturie a lui David.

Cu mintea mea omenească limitată, este greu să-mi imaginez cum e să ai o relație atât de apropiată cu Domnul, și totuși este exact ceea ce El Își dorește și chiar cere de la toți copiii Săi. În propria noastră putere acest lucru este imposibil. Și totuși David, deși om și supus greșelii a putut să dea această mărturie. De fapt, în ciuda marilor lui eșecuri, el este cunoscut ca fiind prietenul lui Dumnezeu.

Dumnezeu vrea să aibă această relație și cu noi. Asta nu înseamnă că vom fi totdeauna perfecți. Nu înseamnă că nu vom mai face niciodată greșeli. Înseamnă că atunci când le facem, ne pocăim și ne întoarcem la El în umilință.

Isaia 57:15 ne spune: ”Căci aşa vorbește Cel Preaînalt, a cărui locuință este veşnică şi al cărui Nume este sfânt: «Eu locuiesc în locuri înalte şi în sfinţenie; dar sunt cu omul zdrobit şi smerit, ca să înviorez duhurile smerite şi să îmbărbătez inimile zdrobite». ”

Pe când citeam din cartea Ezechiel într-o dimineață, gândul m-a dus la Sesiunea Conferinței Generale și la modul în care Dumnezeu ne cheamă la o cercetare și mai profundă a inimii și la pocăință, pentru ca El să poată locui cu noi, iar noi să fim prietenii Lui ca și David.

De aceea să le spui: „Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: „Vă voi strânge din mijlocul popoarelor, vă voi aduna iarăşi din ţările în care sunteţi risipiţi şi vă voi da ţara lui Israel.” Şi când vor veni în ea, vor scoate de acolo toţi idolii şi toate urâciunile. Le voi da o altă inimă şi voi pune un duh nou în voi. Voi lua din trupul lor inima de piatră şi le voi da o inimă de carne, ca să urmeze poruncile Mele, să păzească şi să împlinească legile Mele; şi ei vor fi poporul Meu, iar Eu voi fi Dumnezeul lor.” (Ezechiel 11:17-20).

Va indivizi și ca biserică, trebuie să-I permitem lui Dumnezeu să ne scape de tot ceea ce este detestabil în ochii Lui și să ne umple cu Duhul Său. Căci despărțiți de El și fără umplerea Sa, nu putem face nimic.

Lucrări trebuie să se desfășoare. Hotărâri trebuie luate. Și așa ar vrea și Dumnezeu. Cu toate acestea Inspirația ne încurajează: ”Aceia care iau parte la ședințele de comitet ar trebui să-și aducă aminte că se întâlnesc cu Dumnezeu, care le-a rânduit lucrarea. Ei să se strângă laolaltă cu respect și cu consacrare de inimă. Ei se adună pentru a cerceta lucruri importante legate de lucrarea Domnului. În fiecare detaliu, acțiunile lor trebuie să arate că ei sunt doritori să înțeleagă voia Lui cu privire la planurile ce trebuie să fie făcute pentru înaintarea lucrării Lui.” (Mărturii vol.7, p. 256).

Când ne adunăm, ne întâlnim cu Împăratul Împăraților și Domnul Domnilor. Să nu trecem nepăsători pe lângă această responsabilitate solemnă. Să ne rugăm ca să avem în gură cuvintele Domnului, să avem inimi umilite înaintea tronului Său și orice păcat să fie îndepărtat din inimile noastre.

Provocarea unei rugăciuni din inimă

Îndurătorule Tată, pe măsură ce se apropie Sesiunea Conferinței Generale, continuăm să ne rugăm pentru lideri și pentru biserică. Ne confruntăm cu multe provocări, dar cea mai mare provocare este aceea că toți avem nevoie de o relație mai strânsă și o umblare  mai aproape de Tine. Te rugăm să ne ajuți să îndepărtăm idolii și lucrurile detestabile pe care le-am acceptat în lume. Ajută-ne să îndepărtăm compromisul. Ajută-ne să ne umilim înaintea tronului Tău, astfel încât cugetele inimilor noastre să fie plăcute în ochii Tăi. Și fă Tu ca să vorbim cuvinte de la Tine. În numele lui Isus, Te rugăm, Amin.

Scris de: Kat Taylor

Traducere: Sarah Ștefan

MOTIVE DE RUGĂCIUNE

  1.  Rugați-vă pentru revărsarea Duhului Sfânt asupra delegaților și asupra participanților la sesiunea Conferinței Generale, San Antonio, 2015, astfel încât să fie convinși să renunțe la mândrie, vorbire de rău și înghesuire pentru poziții și rang; ci mai degrabă să caute în umilință binecuvântarea lui Dumnezeu- cea mai mare onoare a cerului.
  2. Rugați-vă ca fiecare participant să fie atras la o umblare mai strânsă cu Hristos, să- și reînnoiască concentrarea asupra studierii Cuvântului Sfânt al lui Dumnezeu și să nu părăsească sesiunea Conferinței Generale  în același mod în care au venit.
  3. Rugați-vă ca la această sesiune să nu fie doar lucrări așa cum e de obicei la sesiunea Conferinței Generale, ci redeșteptarea spirituală de care avem toți nevoie pentru a vesti lumii pe Isus.
  4. Rugați-vă ca Dumnezeu să aducă în față conducători evlavioși, umili și dispuși să învețe; lideri care vor asigura o conducere având în centru pe Hristos, pentru ca biserica Sa să-și îndeplinească față de această lume însărcinarea dată de Cer.
  5. Rugați-vă ca Dumnezeu să binecuvânteze echipa  de știri și comunicații  a Conferinței Generale pentru a raporta ceea ce se petrece tuturor celor care urmăresc, căutând în același timp să aducă slavă și cinste lui Dumnezeu
  6. Rugați-vă pentru cei care lucrează acum în spatele scenei, la planificare și logistică pentru sesiunea Conferinței Generale din San Antonio, ca să se sprijine pe puterea lui Dumnezeu și nu pe capacitățile lor pentru a pune la punct fiecare detaliu.
  7. Rugați-vă pentru a se pune accentul atât la nivel personal, cât și la nivelul întregii biserici asupra citirii zilnice a Bibliei prin inițiativa ”Redeșteptat prin Cuvântul Său” și a trăirii învățăturilor.
  8. Rugați-vă pentru o recunoștință din suflet și o acceptare deplină a scrierilor Spiritului Profetic, ca fiind aplicabile azi și ca membrii și conducerea bisericii să citească aceste materiale în mod regulat.
  9. Rugați-vă pentru o revărsare a Duhului Sfânt asupra delegaților Diviziunii Pacificului de Sud și a Diviziunii Trans-Europene care vor participa la această sesiune a Conferinței Generale – Dumnezeu îi cunoaște pe nume.
  10. Rugați-vă pentru un interes și un sprijin sporit al tuturor membrilor bisericii în instruirea tinerilor noștri pentru a fi misionari, făcând planuri mai degrabă pentru veșnicie, decât pentru ei înșiși și lume.

”Rugăciunile noastre trebuie să fie fierbinți  și stăruitoare așa cum au fost cererile prietenului care cerea pâini la miezul nopții. Cu cât cereți mai mult cu atât mai puternică va fi unirea voastră spirituală. Veți putea ajunge să aveți mai multe binecuvântări pentru că aveți mai multă credință. Dumnezeu are un cer plin de binecuvântări pe care vrea să le reverse asupra acelora care caută serios după ajutorul pe care numai domnul îl poate da.” Hristos triumfător, p.54

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *