Ziua 80 – Vineri, 12 iunie

Misionar medical plin de Duhul Sfânt

Day80-300x225Pasaj Biblic de meditat: Luca 4:14-21

Verset cheie: „Duhul Domnului este peste Mine, pentru că M-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea şi orbilor, căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsaţi.” Luca 4:18

Ai întâlnit vreodată pe cineva despre care să poți spune: „Acesta/aceasta este o femeie/un bărbat după inima lui Dumnezeu! O persoană condusă de Duhul Sfânt!”?

Poate că nu erau faimoși. Poate nu aveau nici măcar diplome, dar era evident că Dumnezeu îi conducea și îi folosea într-un mod măreț. De ce? Pentru că mergeau în lumina pe care le-o dăduse Dumnezeu. Își foloseau talentele pentru a-i binecuvânta pe alții. Erau lipsiți de egoism și cu inimă plină de dorința de a sluji, umili și dedicați rugăciunii. O atmosferă de pace îi înconjura. Mai mult decât orice, credința și încrederea lor în Dumnezeu era temelia lor, dându-le statornicie în scopul lor, așa încât nu ar fi putut fi determinați  cu nici un preț să facă cel mai mic compromis.

În mod evident acești oameni sunt o mare binecuvântare în viețile altora dar ei nu caută să primească recunoștință pentru ceea ce fac, nici aplauze. Ei dau mereu toată lauda lui Dumnezeu. În tot ceea ce au făcut sau au spus, te-au îndreptat către Isus.

Desigur, asta nu înseamnă că acești oameni nu au limitele lor. Au limite și recunosc lucrul acesta cu umilință. Nu le este frică să spună „Nu știu să-ți răspund la această întrebare.” sau să recunoască atunci când greșesc. Și totuși, chiar și atunci când eșuează, ei caută să folosească aceste experiențe ca pe  oportunități de a crește.

Ce binecuvântare să întâlnești astfel de oameni!

Împreună cu soțul meu am călătorit mult în ultimele luni pe la diferite instituții de sănătate, încercând să învățăm cum să fim misionari medicali mai buni, după inima lui Dumnezeu. Îi aducem laudă lui Dumnezeu că am putut întâlni astfel de oameni care ne-au exemplificat ce înseamnă să fi un misionar medical umplut de Duhul Sfânt. Exemplul lor umil ne-a inspirat și ne-a făcut să vrem să le călcăm pe urme.

Spiritul profetic ne spune: „A sosit vremea ca fiecare membru al bisericii să se implice în lucrarea medicală misionară.” (Mărturii vol.7, p. 62)

Dar pentru a deveni cu adevărat un misionar medical nu înseamnă doar să înveți cum se folosesc tratamentele de hidroterapie sau remediile naturale, sau să înveți pe alții cum să se hrănească și să gătească sănătos. Înseamnă mult mai mult.

Hristos are nevoie este de misionari medicali car nu se încred în propriile aptitudini și cunoștințe ci în El și puterea Sa. El are nevoie de oameni care se vor ruga pentru Duhul Sfânt și se vor lupta în rugăciune cu Dumnezeu, până ce rugăciunile lor pentru alții vor fi ascultate. El are nevoi de oameni care sunt umil și dependenți de El. Inspirația ne spune: „Nu există nici o limită pentru capacitatea de a fi folositor a aceluia care, lăsând eul la o parte, face loc în inima lui pentru lucrarea Duhului Sfânt şi trăieşte o viaţă pe deplin consacrată lui Dumnezeu.” (Sfaturi pentru o slujire creștină eficientă, p.254)

Vrei să vezi puterea lui Dumnezeu manifestându-se în viața ta? Instruirea este un lucru foarte bun. Avem nevoie de cunoștințe. Dar ceea ce avem nevoie cel mai mult este înțelepciune cerească și binecuvântare divină. Dacă vrei să răspunzi chemării Duhului Sfânt și să fii un misionar medical plin de Duh și împreună lucrător cu Hristos, atunci poți să mi te alături în rugăciune:

Provocarea unei rugăciuni din inimă

Tată ceresc, venim la Tine pentru că ne dăm seama că nu avem nimic bun în noi înșine. De multe ori ne-am încrezut în propriile puterile și calități și am dat greș. Vrem să învățăm cum să depindem de Tine. Vrem să fim conduși de Duhul Tău cel Sfânt. Ajută-ne să vedem tot mai mult nevoia noastră de Duhul Tău. Ajută-ne Tată să ne lăsăm învățați. Ajută-ne să ne umilim. Ajută-ne să învățăm să ascultăm vocea Ta și să putem urma călăuzirea Duhului Tău pentru a putea deveni lucrători puternici pentru Tine. Îți mulțumim că ești mai dornic să ne dai acest dar decât suntem noi dornici să dăm daruri bune copiilor noștri. În numele lui Isus, Amin! 

Scris de: Raluca Ril

Traducere: Sarah Ștefan

 

MOTIVE DE RUGĂCIUNE

  1. Rugați-vă ca “Ceea ce ar fi putut să fie” în 1901 să se petreacă în 2015 pentru a grăbi revenirea lui Isus. (Zaharia 10:1 spune: ”Cereți!” Așa că vom continua să cerem revărsarea ploii târzii! Va veni!)
  2. Rugați-vă ca Duhul Sfânt să conducă într-adevăr fiecare aspect al programului la sesiunea Conferinței Generale și ca să existe la toți participanții multă rugăciune, incluzând mărturisiri, umilință, împăcări, slujire altruistă și concentrare asupra misiunii.
  3. Rugați-vă pentru ca o înțelegere dinamică generală și un entuziasm spiritual pentru misiunea bisericii să înlocuiască oricare alte subiecte de discuție.
  4. Rugați-vă ca Dumnezeu să umple Alamodomul cu prezența Sa și ca oamenii să simtă puterea Duhului Sfânt de îndată ce intră acolo.
  5. Rugați-vă ca această sesiune a Conferinței Generale să fie un punct de cotitură în istoria bisericii noastre, implicându-ne în ultimele pregătiri pentru venirea lui Isus.
  6. Rugați-vă pentru multele departamente care vor fi reprezentate în zona standurilor. Rugați-vă ca să nu existe un spirit de competiție între ele, ci acestea să caute să colaboreze și să împărtășească unii altora cum pot lucra mai eficient împreună pentru a împlini lucrarea lui Dumnezeu.
  7. Rugați-vă pentru personalul hotelurilor din, ca inimile lor să poată fi atinse de viețile multor adventiști de ziua a șaptea în timpul sesiunii Conferinței Generale.
  8. Rugați-vă pentru revărsarea Duhului Sfânt asupra delegaților Diviziunii Asiei de Sud care vor participa la această sesiune a Conferinței Generale – Dumnezeu îi cunoaște pe nume.
  9. Rugați-vă pentru seria de prezentări evanghelistice pe care le începe Pastorul Finley în San Antonio. Rugați-vă ca mulți membri noi să se alăture în credință. Rugați-vă ca Duhul Sfânt să convingă oamenii să vină la adunări.
  10. Rugați-vă pentru evanghelizare unită și activități de mărturisire ale fiecărui adventist de ziua a șaptea, bărbați, femei și copii din întreaga lume împuterniciți prin puterea Duhului Sfânt, pe măsură ce ne supunem conducerii Sale în viețile noastre.

”Iacov a biruit pentru că a fost stăruitor și hotărât. Experiența sa dă mărturie cu privire la puterea rugăciunii stăruitoare. Acum trebuie ca noi să învățăm această lecție a rugăciunii biruitoare, a credinței ce nu lasă loc îndoielii. Cele mai mari biruințe ale bisericii lui Hristos sau ale creștinului nu sunt acelea care se obțin prin talent și educație, prin avere sau prin favoarea oamenilor. Ci sunt acele biruințe care sunt câștigate în camera de audiență cu Dumnezeu, când credința stăruitoare până la agonie se prinde strâns de brațul cel tare al puterii.” Patriarhi și profeți, p.203

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *