Eliberare pentru cei oprimați

Ca vulturul care își scutură cuibul, zboară deasupra puilor, îşi întinde aripile, îi ia, și-i poartă pe penele lui: așa a călăuzit Domnul singur pe poporul Său, și nu era nici un dumnezeu străin cu El” Deuteronom 32:11, 12.

Căpetenia mântuirii noastre întărește pe urmașii Săi, nu cu neadevăruri științifice, ci cu credința autentică în cuvântul unui Dumnezeu personal. Acest cuvânt este repetat iar și iar cu o putere pozitivă tot mai profundă. Satana aduce toate puterile sale la atac în ultimul conflict care este aproape, și rezistența urmașului lui Hristos este solicitată la maximum. Uneori pare că trebuie să cedeze. Dar un cuvânt de rugăciune către Domnul Isus merge ca o săgeată la tronul lui Dumnezeu, și îngerii lui Dumnezeu sunt trimiși pe câmpul de luptă. Valul este deviat. Lumina minunată care strălucește pe fața  lui Isus Hristos a oprit gura adversarilor cicălitori. Sub puterea vrăjii puse asupra lor, buzele lor sunt închise și cei oprimați sunt eliberați. Sufletele credincioase hărțuite sunt purtate ca pe aripi de vultur și biruința este câștigată.

Dumnezeu cheamă pe poporul Său să se pregătească pentru scene de conflict sever. Îndepliniți-vă îndatoririle într-un spirit blând și umilit. Întâmpinați întotdeauna pe vrăjmașii  voștri în puterea lui Isus. Faceți totul cu credincioșie. Înțelegeți că prin transformare și umilință zilnică trebuie să obțineți acum o încredere necondiționată în Cel ce are toată puterea și care nu vă va lăsa să fiți distruși. Puteți să-L cunoașteți pe Hristos prin experiență personală… În încercările din aceste zile din urmă, Hristos va fi făcut pentru poporul Său înțelepciune și neprihănire și sfințire și răscumpărare… Ei trebuie să dezvolte o experiență care va fi o putere convingătoare în lume…

Ce lecție minunată vom învăța ca rezultat al dependenței constante de puterea lui Hristos. Cel care învață aceste lecții nu are nevoie să depindă de experiența altora. El are această mărturie în sine însuși și experiența sa este de fapt cunoașterea că Hristos este atotputernic și credincios. El are împlinirea făgăduinței: ”Harul Meu îți este de ajuns”(2 Corinteni 12:9). ”Şi Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre” (1 Corinteni 10:13).

Devoționalul face parte din cartea În locurile cerești (In Heavenly Places) de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de Ellen G. White vizitați site-ul https://www.egwwritings.org și alegeți versiunea în limba română.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *