Pregătindu-ne pentru palatele din ceruri

Ca să înfățișeze înaintea Lui această Biserică, slăvită, fără pată fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană” Efeseni 5:27.

Hristos vine în curând pe norii cerului și noi trebuie să fim pregătiți să-L întâlnim, fără pată sau zbârcitură sau ceva de felul acesta… Puterea transformatoare a lui Dumnezeu trebuie să fie în inimile noastre. Trebuie să studiem viața lui Hristos și să imităm Modelul divin. Trebuie să stăruim asupra desăvârșirii caracterului Său și să fim schimbați după chipul Lui. Nimeni nu va intra în împărăția lui Dumnezeu dacă voința sa nu este adusă în supunere față de voința lui Hristos.

Așa-zișii creștini țin totul prea aproape de cele de jos. Ochii lor sunt deprinși să vadă doar lucrurile banale și mințile lor se ocupă doar de ceea ce văd ochii lor. Experiența lor religioasă este adesea superficială și nesatisfăcătoare și cuvintele lor sunt neînsemnate și fără valoare. Cum pot unii ca aceștia să reflecte chipul lui Hristos? Cum pot ei transmite raze strălucitoare de la Soarele Neprihănirii?…

În cer nu este păcat, nici întinăciune, nici necurăție. Și dacă am trăi în atmosfera sa, dacă am privi slava lui Hristos, am fi cu inima curată, desăvârșiți în caracter prin harul și neprihănirea Sa. Nu trebuie să fim absorbiți de plăceri și amuzament, ci să ne pregătim pentru palatele mărețe pe care Hristos a plecat să ni le pregătească…

Hristos vine curând în slavă, și atunci când Maiestatea Sa va fi descoperită, lumea va dori să fi beneficiat de bunăvoința Sa. Atunci toți vom dori un loc în palatele din ceruri, dar cei care nu mărturisesc pe Hristos acum în cuvânt, în viață, în caracter nu se pot aștepta ca El să mărturisească despre ei înaintea Tatălui Său și înaintea sfinților îngeri…

O, cât de fericiți vor fi cei care s-au pregătit pentru ospățul de nuntă al Mielului, care sunt îmbrăcați în neprihănirea lui Hristos și reflectă chipul Său minunat! Ei vor avea veșmântul alb curat care este neprihănirea sfinților și Hristos îi va conduce la ape vii; Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor și ei vor avea viața care va merge în paralel cu viața lui Dumnezeu.

Devoționalul face parte din cartea În locurile cerești (In Heavenly Places) de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de Ellen G. White vizitați site-ul https://www.egwwritings.org și alegeți versiunea în limba română.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *