O audiență la Cel Prea Înalt

De aceea mulțămim fără încetare lui Dumnezeu că, atunci când aţi primit Cuvântul lui Dumnezeu, auzit de la noi, l-aţi primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci, aşa cum şi este în adevăr, ca pe Cuvântul lui Dumnezeu, care lucrează şi în voi cari credeți” 1 Tesaloniceni 2:13.

Biblia este vocea lui Dumnezeu vorbindu-ne la fel de sigur ca și cum L-am putea auzi cu urechile noastre. Cuvântul viului Dumnezeu nu este doar scris, ci și vorbit. Primim noi Biblia ca pe oracolul lui Dumnezeu? Dacă ne-am dat seama de importanța acestui Cuvânt, cu ce venerație l-am deschide, cu câtă seriozitate am cerceta învățăturile sale. Citirea și contemplarea Scripturilor ar fi privite ca o audiență la Cel Prea Înalt.

Cuvântul lui Dumnezeu este un mesaj către noi pentru a fi ascultat, o carte care să fie cercetată cu sârguință și cu un spirit dispus să primească adevărurile scrise pentru învățătura celor peste cari au venit sfârșiturile veacurilor. Nu trebuie neglijată pentru nici o altă carte… Când deschidem Biblia, să ne comparăm viețile noastre cu cerințele ei, măsurându-ne caracterul cu marele standard moral al neprihănirii.

Viața lui Hristos, care dă viață lumii, este în cuvântul Său. Prin cuvântul Său Isus a vindecat boala și a scos demoni; prin cuvântul Său a liniștit marea și a înviat pe morți; și oamenii au dat mărturie că vorbea cu putere. El a vorbit Cuvântul lui Dumnezeu, așa cum vorbise tuturor profeților și învățătorilor Vechiului Testament. Întreaga Biblie este o manifestare a lui Hristos. Este sursa noastră de putere.

Așa după cum viața noastră fizică este susținută de alimente, tot astfel viața noastră spirituală este susținută prin Cuvântul lui Dumnezeu… Așa după cum trebuie să mâncăm pentru noi înșine pentru a beneficia de hrană, tot astfel trebuie să primim Cuvântul pentru noi înșine. Nu trebuie să-l obținem numai prin intermediul altei minți…

Da, Cuvântul lui Dumnezeu este pâinea vieții… El dă sufletului putere divină, desăvârșind experiența și aducând bucurii ce vor sălășui veșnic.

Devoționalul face parte din cartea În locurile cerești (In Heavenly Places) de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de Ellen G. White vizitați site-ul https://www.egwwritings.org și alegeți versiunea în limba română.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *