O credință care lucrează

 

Și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea, pe care mi-o dă Legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea, pe care o dă Dumnezeu, prin credință” Filipeni 3:9.

Este un lucru să citești și să înveți pe alții din Biblie, și cu totul altceva să ai, prin practicare, principiile ei sfințitoare, dătătoare de viață, întipărite în suflet… ”Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință” (Efeseni 2:8). Mintea ar trebui să fie educată să exercite mai degrabă credința decât să nutrească îndoială, suspiciune și gelozie. Suntem prea înclinați să privim obstacolele ca fiind imposibilități. Să ai credință în făgăduințele lui Dumnezeu, să mergi înainte prin credință, să continui fără a fi condus de împrejurări este o lecție greu de învățat. Cu toate acestea este un imperativ de o reală valoare ca fiecare copil al lui Dumnezeu să învețe această lecție. Harul lui Dumnezeu prin Hristos trebuie întotdeauna prețuit, pentru că ne este dăruit ca singura cale de a ne apropia de Dumnezeu…

Credința menționată în Cuvântul lui Dumnezeu cere o viață în care Hristos este un principiu viu și activ. Este voia lui Dumnezeu ca credința în Hristos să fie făcută desăvârșită prin fapte. El leagă mântuirea și salvarea veșnică ale celor care cred cu aceste fapte și prin ele, Se îngrijește ca lumina adevărului să meargă în toate țările și popoarele. Acesta este rodul lucrării Duhului Sfânt.

Ne arătăm credința în Dumnezeu prin ascultarea de poruncile Lui. Credința este totdeauna exprimată prin cuvinte și fapte. Ea produce rezultate practice, pentru că este un element vital al vieții. Viața care este modelată de credință  dezvoltă o hotărâre de a avansa, de a merge înainte, călcând pe urmele lui Hristos.

Am fost luați cu securea adevărului, ca  niște pietre brute din cariera acestei lumi și așezați în atelierul lui Dumnezeu. Cel care  are o credință sinceră în Hristos ca Mântuitor al lui personal, va descoperi că adevărul îndeplinește o lucrare clară pentru el. Credința lui este o credință care lucrează… Nu ne putem crea credința, dar putem fi împreună lucrători cu Hristos în promovarea creșterii și triumfului credinței.

Devoționalul face parte din cartea În locurile cerești (In Heavenly Places) de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de Ellen G. White vizitați site-ul https://www.egwwritings.org și alegeți versiunea în limba română.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *