Cum lucrează credința

Căci în Isus Hristos, nici tăierea împrejur, nici ne tăierea împrejur n-au vreun preț, ci credința care lucrează prin dragoste” Galateni 5:6.

Hristos Și-a arătat marea Sa iubire pentru noi dându-Și viața pentru ca să nu pierim în păcatele noastre, ci El să ne poată îmbrăca cu mântuirea Sa. Dacă această dragoste divină este prețuită în inimile noastre, ea cimentează și întărește unirea noastră cu cei ce au aceeași credință. ”Și cine rămâne în dragoste, rămâne în Dumnezeu, și Dumnezeu rămâne în el” ( 1 Ioan 4:16). Întărirea dragostei noastre pentru frații și surorile noastre întărește dragostea noastră pentru Hristos. Acest principiu al iubirii  lui Dumnezeu și a celor pentru care a murit Hristos trebuie să fie adus la viață de Duhul Sfânt și cimentat cu bunătate și sensibilitate frățească; trebuie să fie întărit prin fapte care mărturisesc că Dumnezeu este dragoste. Această unire, care leagă inimă de inimă nu este rezultatul sentimentalismului, ci lucrarea unui principiu sănătos. Credința care lucrează prin dragoste curăță sufletul de orice egoism. Astfel sufletul este desăvârșit în dragoste. Și găsind har și îndurare prin sângele prețios al lui Hristos, cum putem noi să nu fim duioși și milostivi?

Credința în Hristos ca Mântuitor personal, Cel ce ne iartă păcatele și fărădelegile, Cel care este în stare să ne păzească de păcat și să ne conducă pe urmele Sale este prezentată în  capitolul 58 din Isaia. Aici sunt prezentate roadele credinței care lucrează prin dragoste și curăță sufletul de egoism. Credința și faptele sunt aici combinate.

”Iată postul plăcut Mie: dezleagă lanțurile răutății, deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriți, și rupe orice fel de jug;  împarte-ţi pâinea cu cel flămând, şi adu în casa ta pe nenorociții fără adăpost; dacă vezi pe un om gol, acopere-l, şi nu întoarce spatele semenului tău.  Atunci lumina ta va răsări ca zorile, şi vindecarea ta va încolți repede; neprihănirea ta îţi va merge înainte, şi slava Domnului te va însoți… Domnul te va călăuzi neîncetat, îţi va sătura sufletul chiar în locuri fără apă, şi va da din nou putere mădularelor tale; vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă.”

Devoționalul face parte din cartea În locurile cerești (In Heavenly Places) de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de Ellen G. White vizitați site-ul https://www.egwwritings.org și alegeți versiunea în limba română.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *