Intrarea noastră la Tatăl

Adevărat, adevărat, vă spun că, orice veţi cere de la Tatăl, în Numele Meu, vă va da” Ioan 16:23.

Noi trebuie să ne rugăm în numele lui Hristos, Mijlocitorul nostru. Cererile noastre au valoare doar dacă sunt prezentate în numele Lui. El a construit un pod peste prăpastia creată de păcat. Prin jertfa Sa ispășitoare, El a legat pe cei care cred în El de Sine și de Tatăl. Numele Său este singurul nume sub cer  prin care putem fi mântuiți…

Nu trebuie să fim atât de copleșiți de păcatele și greșelile noastre încât să încetăm să ne rugăm.Unii își dau seama de marea lor slăbiciune și de păcat, și se descurajează. Satana aruncă umbra sa întunecată între ei și Domnul Isus, jertfa lor ispășitoare. Ei spun: Este inutil să mă rog. Rugăciunile mele sunt atât de amestecate cu gânduri rele  că Domnul nu le va auzi.

Aceste sugestii sunt de la Satana. În trup omenesc, Hristos a întâlnit și S-a împotrivit acestei ispite și El știe cum să-i ajute pe cei care sunt astfel ispitiți. Pentru noi, El a adus, “rugăciuni şi cereri cu strigăte mari şi cu lacrimi” (Evrei 5:7).

Mulți, neînțelegând că îndoielile lor vin de la Satana, devin fricoși și sunt biruiți în luptă. Să nu încetezi să te rogi pentru că gândurile tale sunt rele. Dacă am putea să ne rugăm corect prin propria noastră înțelepciune și putere, atunci am putea să și trăim corect, și n-am mai avea nevoie de nici o jertfă de ispășire. Dar nedesăvârșirea este asupra întregii omeniri. Educă-ți și antrenează-ți mintea ca să poți să-I spui Domnului ce ai nevoie, în cuvinte simple. Când aduci cererile tale la Dumnezeu, căutând iertare pentru păcat, sufletul tău va fi înconjurat de o atmosferă mai curată și mai sfântă.

Domnul dorește ca noi să progresăm în modul de a ne ruga și să  oferim jerfele noastre duhovnicești cu o mai mare putere și credință… El L-a dat pe Fiul Său pentru răscumpărarea voastră. Dacă prin credință vie Îl acceptăm ca Mântuitor al nostru, suntem așezati într-o poziție favorabilă față de Dumnezeu; pentru că Hristos stă înaintea Tatălui Său spunând: “Așează păcatele lor asupra Mea. Eu voi purta vina lor. Ei sunt proprietatea Mea. I-am săpat pe mâinile Mele.”În favoarea nostră, El prezintă Tatălui semnele crucificării pe care le va purta toată veșnicia.

Devoționalul face parte din cartea În locurile cerești (In Heavenly Places) de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de  Ellen G. White vizitați site-ul  www.egwwritings.org  și alegeți versiunea în limba română.

Traducere: Dia Dospinescu 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *