Cerând în numele lui Hristos

Și orice veţi cere în Numele Meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul”  Ioan 14:13.

Sunt atât de recunoscător că putem avea încredere în Dumnezeu. Și  Domnul este onorat când ne încredem în El, aducând la El toate nedumeririle noastre… Domnul Dumnezeu nu a considerat principiile mântuirii ca fiind complete în timp ce El a investit doar propria Sa iubire. Prin propria Sa desemnare El așezat la altarul Său un Mediator îmbrăcat în natura noastră. Ca Mijlocitor al nostru, lucrarea Sa este aceea de a ne prezenta lui Dumnezeu ca fii și fiice ale Sale. Hristos mjlocește pentru cei care L-au primit. Acestora, el le dă putere, în virtutea propriilor Sale merite, să devină membri ai familiei regale, copii ai Împăratului ceresc. Și Tatăl demonstrează dragostea Sa infinită pentru Hristos, care a plătit răscumpărarea noastră prin  sângele Său, primind și salutând pe prietenii lui Hristos ca pe prietenii Săi. El este mulțumit cu ispășirea făcută.  El este slăvit prin întruparea, viața, moartea și mijlocirea Fiului Său.

În numele lui Hristos cererile noastre se înalță la Tatăl. El mijlocește în favoarea noastră, și Tatăl deschide pentru noi toate comorile harului Său, pentru ca noi să ne bucurăm de ele și să spunem și altora despre ele. Cereți în numele Meu, spune Hristos. Și nu vă zic că voi ruga pe Tatăl pentru voi. Căci Tatăl Însuş vă iubeşte, pentrucă M-aţi iubit. Folosiți numele Meu. Aceasta va da eficiență rugăciunilor voastre, și Tatăl vă va da bogățiile harului Său. De aceea cereti și vi se va da, ca bucuria voastră să fie deplină.

Ce bunăvoință! Ce privilegiu e este acordat! Hristos este elementul de legatură dntre Dumnezeu și om… Când ne apropiem de Dumnezeu în virtutea meritelor lui Hristos, suntem îmbrăcați cu hainele Sale preoțești. El ne așează aproape, lângă El, înconjurându-ne cu brațul Său omenesc, în timp ce cu brațul Său divin apucă tronul Celui infinit. El pune meritele Sale ca tămâie frumos mirositoare într-o cădelniță în mâinile noastre ca să încurajeze cererile noastre. El promite să asculte și să răspundă rugăciunilor noastre. Da; Hristos a devenit mijlocul  de rugăciune dintre om și Dumnezeu. El a devenit și mijlocul de  binecuvântare dintre Dumnezeu și om. El a unit divinitatea și omenescul.

Devoționalul face parte din cartea În locurile cerești (In Heavenly Places) de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de  Ellen G. White vizitați site-ul  www.egwwritings.org  și alegeți versiunea în limba română.

Traducere: Dia Dospinescu 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *