Un Oaspete de onoare

Iată Eu stau la uşă, şi bat. Dacă aude cineva glasul meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el, şi el cu Mine” Apocalipsa 3:20.

Toți cei ce-și deschid inimile ca să-L primească, pot avea pe Isus ca oaspete de onoare.

Isus este modelul desăvârșit. În loc să încercăm să facem pe plac eului și să urmăm propriile căi, să căutăm să reflectăm chipul Său. El era bun și amabil, plin de compasiune și gingășie. Suntem noi ca El în aceste privințe? Căutăm noi să facem viețile noastre înmiresmate cu fapte bune?…

Nu e suficient să declarăm doar ca avem credință; ni se cere ceva mai mult decât un acord convențional. Trebuie să existe o cunoaștere reală, o experiență veritabilă în principiile adevărului așa cum este el în Isus. Duhul Sfânt trebuie să lucreze dinăuntru, aducând aceste principii în lumina puternică a conștiinței trezite, în așa fel încât să putem să le cunoaștem puterea și să le transformăm într-o realitate vie….

Dumnezeu L-a onorat pe Fiul Sau făcându-L modelul după care  formează caracterele tuturor celor care cred în El. El ia din lucrurile lui Hristos și ni le descoperă, pentru ca noi să putem obține caracterul Său și să purtăm asemănarea Sa…

Obstacolele, provocările și greutățile pe care le întâlnim se pot dovedi a fi pentru noi, nu un blestem ci, cele mai mari binecuvântări ale vieții noastre; pentru că cele mai mari caractere se clădesc în mijlocul greutăților și încercărilor. Dar ele trebuie primite ca lecții practice în școala lui Hristos. Fiecare ispită căreia i s-a rezistat, fiecare încercare suportată cu curaj, ne oferă o noua experiență și ne ajută să înaintăm în lucrarea de clădire a caracterului. Astfel obținem o mai bună cunoaștere a  modului în care lucrează Satana, și a puterii noastre de a-l birui prin har divin.

Isus a fost lumina lumii… Este privilegiul nostru de a umbla în lumina prezenței Sale și să țesem în caracterele pe care le formăm firele de aur ale voioșiei, ale recunoștinței, ale compasiunii, și ale dragostei. Vom putea astfel să arătăm puterea harului divin și să reflectăm lumina din cer în mijlocul agitațiilor și iritărilor ce vin peste noi în fiecare zi.

Devoționalul face parte din cartea În locurile cerești (In Heavenly Places) de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de Ellen G. White vizitați site-ul  www.egwwritings.org  și alegeți versiunea în limba română.

Traducere: Dia Dospinescu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *