Depozite în banca cerului, 21 august

Religia curată şi neîntinată, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfani şi pe văduve în necazurile lor şi să ne păzim neîntinați de lume. Iacov 1:27

Mântuitorul a simțit o compătimire duioasă pentru omenirea decăzută și în suferință. Dacă doriți să fiți urmașii Săi, trebuie să cultivați compasiunea și împreuna simțire… Văduva, orfanul, bolnavii și muribunzii vor avea totdeauna nevoie de ajutor. Există aici ocazia de a proclama Evanghelia, de a-L înălța pe Isus, nădejdea și mângâierea tuturor oamenilor. Când corpul în suferință este ușurat …. inima se deschide și poți turna în ea balsamul ceresc.

O grupă de credincioși poate fi săracă, needucată și necunoscută; dar, în Numele lui Hristos, ea poate face, în familie, între vecini, în biserică și chiar în locurile mai depărtate, o lucrare ale cărei urmări să țină cât veșnicia. Tocmai din pricină că lucrarea aceasta este neglijată, mulți ucenici tineri nu depășesc abc-ul experienței creștine. Ei ar fi putut să țină aprinsă lumina care a strălucit în inimile lor atunci când Isus le-a spus: „Iertate îți sunt păcatele”, dacă ar fi ajutat pe cei lipsiți. Energia neobosită, care este adesea un izvor de primejdie pentru tineri, poate fi îndrumată pe căi din care ar curge râuri de binecuvântări.

Orele folosite deseori în distracții, care nu înviorează nici trupul, nici sufletul, ar trebui să fie folosite pentru … a ajuta pe cineva care este în lipsă.

Fiecare ocazie de a ajuta un frate aflat în nevoie sau de a sprijini lucrarea lui Dumnezeu de răspândire a adevărului reprezintă o perlă pe care o poți trimite dinainte și depozita în banca cerului, pentru a fi păstrată în siguranță

Iubirea, curtoazia, sacrificiul de sine – nu sunt niciodată pierdute. Când cei aleși ai lui Dumnezeu vor fi schimbați în nemurire, cuvintele și faptele lor de bunătate vor fi descoperite și vor fi păstrate de-a lungul veacurilor veșnice. … Prin meritele neprihănirii atribuite a lui Hristos, mireasma unor astfel de cuvinte și fapte este pentru totdeauna păstrată.

Devoționalul face parte din cartea ”The Faith I Live By ”  de Ellen G. White.

Traducere și adaptare: Adina Păltineanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *