Temelia noastră sigură

Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă, şi care este Isus Hristos. Iar dacă clădeşte cineva pe această temelie, aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, trestie, lucrarea fiecăruia va fi dată pe faţă: ziua Domnului o va face cunoscut, căci se va descoperi în foc. Şi focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia” 1 Corinteni 3:11-13.

După cum focul scoate la iveală diferența dintre aur, argint, pietre prețioase, și lemn, fân și trestie tot astfel și ziua judecății va pune la încercare caracterele, arătând diferența dintre caracterele formate după asemănarea cu Hristos și cele formate după asemănarea cu inima egoistă. Orice egoism, orice religie falsă vor apărea atunci exact așa cum sunt ele în realitate. Materialul fără valoare va fi mistuit; dar aurul credinței adevărate, simple, umile nu-și va pierde niciodată valoarea. El nu poate fi mistuit; pentru că este nepieritor.

Fiecare poate fi exact ceea ce  el alege să fie. Caracterul nu se obține prin primirea unei educații. Caracterul nu se obține prin acumularea de bogății sau prin câștigarea onoarei lumești. Caracterul nu se obține lăsându-i pe alții să ducă  lupta vieții pentru noi. Acesta trebuie căutat, trebuie să muncești, să lupți pentru el; și pentru asta ai nevoie de scop, de voință, de hotărâre. Pentru a forma un caracter aprobat de Dumnezeu, avem nevoie de efort perseverent. Va fi nevoie de o rezistență continuă împotriva puterilor întunericului… pentru ca numele noastre să rămână scrise în cartea vieții. Nu credeți că merită mai mult să avem numele scrise în această carte, să rămână imortalizate printre îngerii cerești, decât să fie lăudate de oameni pe tot pământul?

În timpul de probă ce ne-a fost acordat aici, fiecare construim o clădire care trebuie să fie verificată de Judecătorul întregului pământ. Această lucrare înseamnă modelarea caracterelor noastre. Fiecare faptă a vieților noastre este o piatră în această clădire, fiecare facultate a minții e un lucrător, fiecare lovitură aplicată contează pentru bine sau rău. Cuvintele inspirate ne avertizează să fim atenți cum construim, să ne asigurăm că temelia este sigură. Dacă zidim pe stânca tare, curată, nobilă, fapte bune, clădirea se va înălța frumoasă și simetrică, un templu potrivit pentru locuirea Duhul Sfânt.

Devoționalul face parte din cartea În locurile cerești (In Heavenly Places) de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de Ellen G. White vizitați site-ul  www.egwwritings.org  și alegeți versiunea în limba română.

Traducere: Dia Dospinescu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *