Cărui stăpân îi slujești?

Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Căci sau va urî pe unul şi va iubi pe celălalt; sau va ţine la unul, şi va nesocoti pe celălalt: Nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi lui Mamona” Matei 6:24.

Fiecare om din lumea noastră va fi aliniat sub unul din cele doua steaguri- cei aleși și loiali sub steagul însângerat al Prințului Emanuel, ceilalți sub steagul lui Satana…

Nu trebuie să existe nici un compromis cu puterile întunericului. Fiecare, individual, trebuie să luăm atitudine. Daca nu suntem în dușmănie cu prințul întunericului, șarpele ne va învălui pe noi și toate puterile noastre; mușcătura este în inimile noastre. Toți aceia care se aliniază sub steagul însângerat al Prințului vieții, îl vor considera de aici înainte pe Satana ca pe un dușman, și în puterea lui Dumnezeu i se vor opune ca unui vrăjmaș de moarte. Ei vor purta coiful mântuirii și vor avea sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu. Și ce vor face ei ca să-și păstreze poziția avantajoasă? ”Faceţi în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri. Vegheaţi la aceasta, cu toată stăruinţa ” (Efeseni 6:18)….

Noi ar trebui să fim rapizi în a discerne pericolul. Ar trebui să vedem caracterul odios al păcatului și să-l dăm afară din suflet. Împlinitorii Cuvântului știu că în Isus există putere, care devine a lor prin credință. Ei sunt îmbrăcați cu neprihănirea  pe care o acceptă Dumnezeu, pentru că este neprihănirea lui Hristos. Îmbrăcați în această armură a lui Dumnezeu, armura  cerului, ei rezistă cu succes amăgirilor șarpelui. Nimeni nu are nici o clipă de pierdut… Preocupările pentru veșnicie sunt suficient de importante ca să aibă prioritate față de orice altă inițiativă. ”Ce să fac ca să fiu mântuit?” ar trebui să fie marea și solemna întrebare pe care să ne-o punem acum.

Mi-as dori ca toți să poată aprecia minunata lucrare a lui Dumnezeu în favoarea omului. Pentru îngerii căzuți nu a existat ispășire, dar pentru oamenii căzuți a fost oferită o jertfa deplină și abundentă, ca să poată salva în chip desăvârșit pe toți cei ce vin la Dumnezeu prin El.

Dumnezeu vede în toți copiii Săi chipul singurului Său Fiu. El privește la ei cu o iubire mai mare decât poate exprima orice limbaj. El îi cuprinde în brațele iubirii Sale. Domnul se bucură de poporul Său.

Devoționalul face parte din cartea În locurile cerești (In Heavenly Places) de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de Ellen G. White vizitați site-ul  www.egwwritings.org  și alegeți versiunea în limba română.

Traducere: Dia Dospinescu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *