Nimicind puterea morții

Îi voi răscumpăra din mâna locuinței morților, îi voi izbăvi de la moarte. Moarte, unde îţi este ciuma? Locuinţă a morţilor, unde îţi este nimicirea? Căinţa este ascunsă de privirile Mele!” Osea 13:14.

Cât de surprins a fost cerul întreg de primirea de care a avut parte iubitul lor Comandant, in lume! El a făcut lumea și totuși lumea nu L-a cunoscut. Prietenii Săi L-au tăgăduit, L-au părăsit și L-au trădat. El a fost asaltat de ispite. Agonia omenească I-a zguduit sufletul divin. A fost sfârtecat cu biciuiri crude. Mâinile Sale au fost străpunse de  cuie.  Tâmplele Sale sfinte au fost încoronate cu spini.. Lucrarea mașinațiunilor Satanei a făcut ca viața lui Hristos să fie o înlănțuire întunecată de suferințe și tristețe și, în cele din urmă  a urzit moartea a lui Hristos…

Prin moartea Sa, Hristos a nimicit pe cel ce avea putere asupra morții. El a dus la bun sfârșit planul, a încheiat lucrarea pe care la căderea lui Adam și a Evei făcuse legământ să o întreprindă. Murind pentru vina unei lumi păcătoase, l-a reinstalat pe omul căzut în poziția pe care o avea înainte de cădere ca și consecință a neascultării, cu condiția ascultării de poruncile lui Dumnezeu. Și când a rupt lanțurile mormântului și a înviat triumfător din morți, El a răspuns la întrebarea: ”Dacă omul odată mort ar putea să mai învieze” (Iov 14: 14). Hristos făcut posibil ca fiecare fiu al lui Adam, printr-o viață de ascultare , să poată birui  păcatul și să se ridice din mormânt la moștenirea nemuririi  cumpărată prin sângele lui Hristos.

Mântuirea noastră a fost adusă la îndeplinire prin suferința infinită a Fiului lui Dumnezeu. Pieptul Său divin a primit din plin chinul sufletesc, agonia, durerea pe care păcătuirea lui Adam a adus-o peste întreaga omenire. Călcâiul  lui Hristos  a fost într-adevăr zdrobit când omenescul Său suferea. Într-o mâhnire mai grea decât ar fi suferit vreodată prin oprimare ființele create de El, toate acestea copleșeau sufletul Său pe când era angajat în plata datoriei imense pe care omul o datora lui Dumnezeu.

Întrebarea ”Dacă omul odată mort ar putea să mai învieze?” a primit răspunsul… Dumnezeul întrupat a adus la lumină prin evanghelie viața și nemurirea. Prin moartea Sa, Hristos a garantat viața veșnică tuturor celor ce cred in El.

Devoționalul face parte din cartea În locurile cerești (In Heavenly Places) de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de Ellen G. White vizitați site-ul  www.egwwritings.org  și alegeți versiunea în limba română.

 

Traducere: Dia Dospinescu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *