O jertfă de bunăvoie

Căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu” 1 Corinteni 6:20.

Cu câtă dedicare a dus Hristos până la capăt lucrarea mântuirii noastre! Ce devotament a dat pe față în viața Sa, căutând să dea valoare omului căzut, atribuind meritele neprihănirii Sale fără pată fiecărui păcătos care se pocăiește și crede. Cât  de neobosit a lucrat! În templu și în sinagogă, pe străzile orașelor, în piață, în atelier, pe malul marii, pe dealuri, El a predicat evanghelia și a vindecat bolnavii. El  S-a dat pe Sine cu totul, ca să poată duce până la capăt planul harului mântuitor.

Hristos nu avea nici o obligație să facă acest mare sacrificiu. El s-a angajat  de bunăvoie să poarte pedeapsa ce o merita călcătorul legii Sale. Iubirea Sa era singura care Îl obliga, și  a îndurat fără să murmure orice chin și a întâmpinat cu bucurie orice înjosire ce era parte a planului de mântuire.

Viața lui Hristos a fost o viață de servire neegoistă, și de aceea viața Lui este manualul nostru. Lucrarea pe care a început-o El noi trebuie s-o ducem mai departe. Având în fața ochilor lor viața Sa de trudă și sacrificiu, pot cei care mărturisesc că-I poartă numele să ezite să se lepede de sine, să ia crucea și să-L urmeze? El S-a umilit pana la cele mai joase adâncimi ca noi să putem fi ridicați către înălțimile purității,  sfințeniei și desăvârșirii. El a devenit sărac pentru ca să poată turna în sufletele noastre lovite de sărăcie, plinătatea bogățiilor Sale. El a îndurat rușinea crucii, ca să ne poată da pace și odihnă și bucurie și să ne facă părtași ai slavei tronului Său.

Nu ar trebui să-i înapoiem lui Dumnezeu tot ceea ce El a răscumpărat, sentimentele pe care El le-a curățat, si trupul pe care  El l-a cumpărat, ca să fie păstrat în sfințire și neprihănire?…

Adevăratul creștinism răspândește dragoste în întreaga ființă. Atinge orice parte vitală – creierul, inima, mâinile ce sunt gata să ajute, picioarele – și face  pe oameni în stare să stea hotărâți acolo unde Dumnezeu le cere să stea… Putem, da putem să dăm pe față asemănarea cu Domnul nostru divin. Putem cunoaște știința vieții spirituale. Putem să-L slăvim pe Dumnezeu in trupul și sufletul nostru care, sunt ale Lui.

Devoționalul face parte din cartea În locurile cerești (In Heavenly Places) de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de Ellen G. White vizitați site-ul  www.egwwritings.org  și alegeți versiunea în limba română.

Traducere: Dia Dospinescu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *