Hristos jertfa și garantul nostru

El a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui ați fost vindecați” 1 Petru 2:24.

Dacă pentru o crimă comisă ai fi închis între zidurile unei închisori, cu sentința de condamnare la moarte, și ar veni un prieten să-ți spună: ”Eu voi lua locul tău și tu ești liberi să pleci”, nu ar fi inima ta plină de recunoștință față de o asemenea iubire neegoistă? Hristos a făcut pentru noi infinit mai mult  decât atât. Noi eram pierduți; sentința de moarte fusese rostită în dreptul nostru; Hristos a murit pentru noi, și astfel ne-a eliberat. El a spus: ”Voi lua asupra mea vina păcătosului, ca să poată avea o a doua șansă. Îi voi pune la îndemână puterea care-i va permite să biruiască în lupta cu răul”.

Aceasta este situația în care se află oamenii astăzi. Hristos ne-a cumpărat cu viața Sa, și Îi aparținem. Toate puterile noastre, fizice, mintale și spirituale Îi aparțin; și a reține pentru noi ceea ce Îi aparține Lui de drept, constituie jaf.

Imaginați-vă, pe cât posibil, natura și măsura suferințelor lui Hristos. Această suferință în trup omenesc a fost pentru a preveni revărsarea mâniei lui Dumnezeu asupra tuturor celor pentru care a murit Hristos. Da, pentru biserică acest mare sacrificiu va fi eficiente pentru vecie. Putem calcula totalul păcatelor ei în cifre? Imposibil. Atunci cine ar putea să aibă o concepție cât de cât apropiată de ceea ce a îndurat Hristos când a stat ca garant pentru biserica Sa…?…  [El  a fost ] Singurul care ar fi putut suporta loviturile în locul păcătosului și din cauza nevinovăției  Sale să nu fie mistuit… Prin jertfa singurului Fiu a lui Dumnezeu este demonstrată slava măreață a dreptății divine și a sfințeniei.

Garantând cu propria Sa viață, Hristos S-a făcut pe Sine responsabil pentru fiecare bărbat și femeie de pe pământ. El stă în prezența lui Dumnezeu, spunând: ”Tată, iau asupra Mea, vina acestui suflet. Daca îl las pe el s-o poarte înseamnă moartea pentru el. Dacă se pocăiește va fi iertat. Sângele Meu îl va curăți de orice păcat. Mi-am dat viața pentru păcatele lumii.”

Devoționalul face parte din cartea În locurile cerești (In Heavenly Places) de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de Ellen G. White vizitați site-ul  www.egwwritings.org  și alegeți versiunea în limba română.

 

Traducere: Dia Dospinescu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *