CoverʺIată postul plăcut Mie: dezleagă lanţurile răutăţii, deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriţi şi rupe orice fel de jugʺ Isaia 58:6.

Se pretinde a avea multă credință, există multă auto-îndreptățire, dar dovezile unei lucrări profunde ale harului în inimi nu sunt atât de evidente. În fața noastră există o întrebare foarte serioasă și solemnă. A venit timpul când fiecare suflet ar trebui să înțeleagă că are un suflet de salvat sau de pierdut, un cer de câștigat și un iad de evitat. Trebuie să înțelegem ce trebuie să  facem pentru a fi mântuiți…

În experiența poporului lui Dumnezeu au existat juguri… pe care Dumnezeu nu le-a rânduit niciodată, juguri care deteriorat mult experiența și care au ofensat pe Domnul Dumnezeul lui Israel. Pentru că un om poartă responsabilități în biserică, nu îi este dată libertatea de a cârmui mintea și judecata altor persoane cu care Domnul lucrează. Domnul vrea ca fiecare suflet din serviciul Său să înțeleagă ce fel de lucrare este cerută de la el…

Dumnezeu a trimis învățături de a rupe orice fel de jug. Noi suntem una – una în Hristos Isus. Poziția nu face omul. Poziția nu dă libertatea de a exercita puterea în mod arbritar asupra altora. Este nevoie de sfat, dreptate în comportament care să se dea pe față cu blândețea și umilința minții, precum și cu un spirit gata să caute pe Domnul până ce El este găsit…

ʺAtunci tu vei chema şi Domnul va răspunde, vei striga şi El va zice: «Iată-Mă!» Dacă vei îndepărta jugul din mijlocul tău, ameninţările cu degetul şi vorbele de ocară, dacă vei da mâncarea ta celui flămând, dacă vei sătura sufletul lipsit, atunci lumina ta va răsări peste întunecime, şi întunerecul tău va fi ca ziua-n ameaza mare!ʺ (Isaia 58: 9, 10). Lăudați pe Dumnezeu cu inima și cu gura pentru această posibilitate! Lăudați pe Dumnezeu că putem aduce această făgăduință a lui Dumnezeu la împlinire, atunci când respectăm condițiile. Atunci când nu știm încotro să ne îndreptăm, lumină directă de la Dumnezeu va veni la noi dacă vom urma îndrumările Sale…

Fie ca fiecare dintre noi să ne aducem pe noi înșine în supunere față de Dumnezeul lui Israel. Tu poți să ai modul tău de  a lucra, eu pot să am modul meu de a lucra, iar alții modul lor, și în Dumnezeu acest mod va fi potrivit. Dacă nu suntem sub controlul lui Dumnezeu, conduși de Duhul Său modul nostru de a lucra nu va fi corespunzător. Avem nevoie să stăm într-o relație corectă cu marele EU SUNT. Când stăm în relația corectă cu El, putem face ceea ce Hristos ne-a împuternicit să facem. – Manuscris 9, 1909, copiat pe 11 februarie 1909, ʺDouă tipuri de slujireʺ

Devoționalul face parte din cartea Priviți în sus de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de Ellen G. White vizitați site-ul www.egwwritings.org  și alegeți versiunea în limba română.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *