Credința și acțiunea

CoverʺŞi voi de asemenea veţi mărturisi, pentrucă aţi fost cu Mine de la începutʺ Ioan 15:27.

O lucrare neglijată rămâne de făcut și noi trebuie să ne pocăim de indiferența noastră față de acestă lucrare și să ne rugăm pentru discernământ spiritual pentru a vedea și a simți, așa cum ar trebui nevoile ei urgente. Nouă ni s-a încredințat un adevăr care luminează și mântuiește. Peste tot în jurul nostru sunt mulțimi care n-au fost niciodată luminate. Acestora trebuie să le proclamăm adevărurile salvatoare ale soliei îngerului al treilea. Trebuie să căutăm aceste suflete, lucrând cu toată sârguința pentru a comunica altora ceea ce este pentru binele lor veșnic.

Mulțimile neavertizate devin rapid ținta bajocurii celui rău. Satana îi conduce în multe forme de nebunie și de a-și plăcea sieși. Mulți  caută ceea ce este nou și uimitor; mințile lor sunt foarte departe de Dumnezeu și de Cuvântul Său. Acum, când dușmanul este la lucru ca niciodată până acum, pentru a captiva mințile bărbaților și femeilor și a le întoarce de la adevăr,  ar trebui să lucrăm cu o activitate crescândă pe drumuri mari și mici. Cu sârguință , cu interes, noi trebuie să proclamăm ultima solie a harului în orașe (drumuri mari) , dar trebuie s-o extindem în așezările din jur și în zonele rurale (drumuri mici și garduri).

Trebuie să se ajungă la toate clasele. Pe măsură ce lucrăm , vom întâlni diferite naționalități. Nimeni nu trebuie să rămână neavertizat. Domnul Isus a fost darul lui Dumnezeu pentru lumea întreagă- nu doar pentru clasele de sus și nici pentru o naționalitate, cu excluderea altora. Harul Său mântuitor cuprinde lumea întreagă. Oricine poate bea din apa vieții fără plată. ʺFiindcă, oricine va chema Numele Domnului, va fi mântuitʺ (Romani 10:13). Dar trebuie să fie făcută o lucrare serioasă. Invitația Evangheliei trebuie dată în orice loc, căci, ʺcum vor chema pe Acela în care n-au crezut? Şi cum vor crede în Acela, despre care n-au auzit? Şi cum vor auzi despre El fără propovăduitor?ʺ (verstul 14).

Domnul dorește ca poporul Său să se scoale și să facă lucrarea care le-a fost rânduită.  Responabilitatea nu revine doar pastorului. Membrii laici ai bisericii trebuie să fie părtași la salvarea sufletelor… Domnul cheamă acum pe toți cei care au o cunoaștere a adevărului pentru timpul acesta, să se trezească din letargia lor și să devină adevărați misionari în serviciul Său. Timpul este scurt și lucarea Domnului trebuie făcută fără nici o întârziere. – Scrisoarea 4, 15 februarie 1911,  către W. C. White.

Devoționalul face parte din cartea Priviți în sus de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de Ellen G. White vizitați site-ul www.egwwritings.org  și alegeți versiunea în limba română.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *