Povestește despre bunătatea lui Dumnezeu

CoverʺCine aduce mulţumiri, ca jertfă, acela Mă proslăveşte, şi celui ce veghează asupra căii lui, aceluia îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeuʺ Psalm 50:23.

[Dumnezeu] dorește ca noi să apreciem marele plan de răscumpărare, să înțelegem înaltul nostru privilegiu ca popor al lui  Dumnezeu și să umblăm înaintea Lui  în ascultare, cu mulțumire plină de recunoștință. El dorește să-I servim în înnoirea vieții, cu bucurie în fiecare zi. El tânjește să vadă recunoștința izvorând în inimile noastre pentru că avem acces la scaunul milei, la tronul harului; pentru că numele noastre sunt scrise în cartea vieții, cartea Mielului; pentru că putem arunca asupra Lui toate îngrijorările noastre, pentru că El ne poartă de grijă. El ne invită să ne bucurăm pentru că suntem moștenirea Domnului, pentru că neprihănirea lui Hristos este haina sfinților Săi, pentru că avem fericita nădejde a apropiatei veniri a Mântuitorului nostru.

A lăuda pe Dumnezeu în plinătate și curăție de inimă este  la fel de mult o datorie  cum este și rugăciunea. Noi trebuie să arătăm tuturor ființelor cerești că apreciem iubirea minunată a lui Dumnezeu pentru omenirea căzută și că așteptăm binecuvântări tot mai mari de la plinătatea Sa infinită. Mult mai mult decât o facem, avem nevoie să vorbim despre capitolele prețioase ale exeperienței noastre. După o revărsare specială a Duhului Sfânt, bucuria noastră în Domnul și eficiența noastră în serviciul Său vor crește mult prin relatarea bunătății Sale și a lucrărilor Sale în favoarea copiilor Săi.

O astfel de mărturie va avea o influență asupra altora. Hristos nu poate folosi mijloace mai eficiente decât acestea pentru câștigarea sufletelor. Și dragostea noastră trebuie să fie arătată  nu doar în cuvinte, ci în fapte, în sacrificiu și slujire personală. Hristos spune: ʺNu orişicine-Mi zice: «Doamne, Doamne!» va intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu care este în ceruriʺ ( Matei 7:21).

În rugăciunea către Tatăl Său, El spune despre ucenici:ʺCum M-ai trimis Tu pe Mine în lume, aşa i-am trimes şi Eu pe ei în lumeʺ (Ioan 17:18).

Și Duhul Sfânt ne îndeamnă prin apostolul Petru: ʺCa niște buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul, pe care l-a primitʺ (1 Petru 4:10).

Astfel, Dumnezeu dorește să împlinească pentru noi hotărârea harului Său. Prin puterea dragostei Sale, prin ascultare, omul căzut, un vierme de praf, poate fi transformat, făcut potrivit să fie un membru al familiei cerești, un însoțitor al lui Dumnezeu, al lui Hristos și al îngerilor, de-a lungul veacurilor nesfârșite. Cerul va triumfa, pentru că golul făcut prin căderea Satanei și al oștirii lui va fi umplut de răscumpărații Domnului. – Manuscris 21, 16 februarie 1900, ʺDragostea lui Dumnezeu manifestatăʺ

Devoționalul face parte din cartea Priviți în sus de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de Ellen G. White vizitați site-ul www.egwwritings.org  și alegeți versiunea în limba română.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *