Povestește despre bunătatea lui Dumnezeu

ʺCine aduce mulţumiri, ca jertfă, acela Mă proslăveşte, şi celui ce veghează asupra căii lui, aceluia îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeuʺ Psalm 50:23. [Dumnezeu] dorește ca noi să apreciem...