Astăzi este ziua mântuirii

ʺCăci El zice: «La vremea potrivită, te-am ascultat, în ziua mântuirii, te-am ajutat. Iată că acum este vremea potrivită; iată că acum este ziua mântuirii»ʺ 2 Corinteni 6:2.

Cât de recunoscători ar trebui să fim că încă nu e prea târziu pentru cei greșiți să se îndrepte! Este datoria noastră solemnă să dăm pe față iubirea pentru Dumnezeu, nu doar în cuvinte, ci în fapte și adevăr.

Dumnezeu cheamă acum lucrători iscusiți care vor fi găsiți totdeauna de partea Marelui Lucrător. Trebuie să avem adevărul în inimă și dragoste pentru Hristos. ʺDacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine însuşi, să-şi ia crucea, şi să Mă urmezeʺ( Marcu 8:34). Fiecare avem o lucrare individuală de făcut tăgăduind eul și lucrând la propria noastră mântuire cu frică și cutremur…

Fiecare suflet care se așează de partea lui Hristos va fi ispitit cu toată puterea de influența seducătoare a Satanei.  Harul lui Dumnezeu îți poate reînnoi inima, te poate întări împotriva ispitei și îți poate oferi cele mai arzătoare dorințe după Duhul lui Dumnezeu…

În curând Dumnezeu Își va apăra dreptatea în fața universului. Dreptatea Sa cere ca păcatul să fie pedepsit. Îndurarea Sa acceptă ca păcatul să fie iertat prin pocăință și mărturisire. Iertarea poate veni numai prin Singurul Său Fiu. Numai Hristos poate ispăși păcatul- și aceasta numai atunci când ne pocăim și părăsim păcatul. Omul a rupt legătura sa cu Dumnezeu și sufletul său a devenit paralizat și fără putere prin otrava mortală a păcatului. Dar cândva, prin curțile cerești a răsunat vestea: Am găsit un preț de răscumpărare! O viață divină a fost dată pentru răscumpărarea omului. Unul egal cu Tatăl a devenit înlocuitorul omului.

Planurile pe care le pune Satana la cale pentru a înșela și a corupe  sunt atât de ingenioase, încât chiar și binecuvântările care vin la noi în viața divină pot fi transformate în capcane. Prin aceleași raționamente false prin care a înșelat pe Adam și pe Eva în grădina Edenului, el caută să transforme chiar binecuvântările pe care le trimite Dumnezeu pentru binele nostru în capcane și blestem. El caută să conducă  pe oamenii să folosească darurile lui Dumnezeu ca arme împotriva Dătătorului.

Dumnezeu a dat pe singurul Său Fiu rasei omenești, pentru ca omul să poată deveni părtaș al naturii divine acceptând remediul pentru păcat și permițând harului divin al lui Hristos să lucreze în viața sa. Puterea divină lucrând în omenesc poate aduce omul într-o relație corectă cu Dumnezeu. Omul căzut, prinzându-se de puterea divină adusă la îndemâna sa, poate deveni una cu Dumnezeu. Hristos a venit să  dea lumii  binecuvântarea vieții veșnice. Scrisoarea 38, 4 februarie 1907, adresată unui fost lucrător, din Battle Creek, care ezita în timpul crizei panteiste.

Devoționalul face parte din cartea Priviți în sus de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de Ellen G. White vizitați site-ul www.egwwritings.org  și alegeți versiunea în limba română.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *