Nu voia mea, ci a Ta

CoverʺApoi a mers puţin mai înainte, a căzut cu faţa la pământ, şi S-a rugat, zicând: «Tată, dacă este cu putinţă, depărtează de la Mine paharul acesta! Totuşi nu cum voiesc Eu, ci cum voieşti Tu»ʺ Matei 26:39.

Putem să alegem pentru noi înșine un mod de a acționa care poate fi născut din ambițiile noastre sau din scopuri egoiste. Domnul știe sfârșitul de la început. El înțelege relația pe care fiecare ar trebui să o mențină cu Dumnezeu și cu semenii săi. Domnul poate vedea că legătura unui om cu oameni cu o anumită fire sau un anumit caracter va afecta pe cei cu care el se asociază în detrimentul lor. E posibil ca el să nu poată judeca clar de la cauză la efect. Oamenii cu care este adus în contact pot fi  chiar cei care nu-l vor ajuta acolo unde are nevoie de ajutor.

Relaționarea anumitor elemente poate produce rezultate nefavorabile. De aceea omul nu poate avea încredere în propria judecată. Experiența îl va convinge de greșeala sa. Scopurile Domnului sunt cele care vor aduce cel mai mare beneficiu spiritual sufletului care este în cumpănă, gata să înceapă o nouă inițiativă care înseamnă mai mult decât el însuși anticipează. Ce ar trebui să facă un astfel de om? Singura sa siguranță stă în a pune preferințele și planurile sale deoparte, spunând: ʺNu voia mea, ci voia Ta, o Doamne, să se facă.ʺ…

În chestiunile cele mai mici ca și în cele mai mari, prima mare întrebare este: Care este voia lui Dumnezeu  în această problemă, căci voia Sa este voia mea. ʺAscultarea face mai mult decât jertfele, şi păzirea cuvântului Său face mai mult decât grăsimea berbecilorʺ (1 Samuel 15:22) Cine este cel care vă va face rău, dacă sunteți de partea a ceea ce este bun? Unui om Dumnezeu îi poate cere să facă o lucrare și să stea într-o poziție deosebit de dificilă și solicitantă. Domnul are o lucrare  pe care el trebuie s-o facă și el își riscă viața, viața veșnică viitoare, stând în acel loc. Aceasta a fost poziția pe care a ocupat-o Hristos când a venit în lumea noastră, intrând în conflict cu conducătorul rebel al îngerilor căzuți. Dumnezeu a conceput un plan și Hristos a acceptat poziția. El a consimțit să  întâlnească dușmanul de unul singur așa cum trebuie s-o facă fiecare ființă omenească. Lui I-au fost asigurate toate puterile cerului ca să-L ajute în acest conflict. Și omului, dacă umblă în calea și voința lui Dumnezeu i se asigură aceeași putere susținătoare. Aceeași slujitori cerești slujesc celor ce vor fi moștenitori ai mântuirii, pentru ca să poată birui fiecare ispită, mare sau mică, așa cum a biruit Hristos. Dar oricine se așează singur într-o poziție periculoasă din oricare alt motiv decât ascultarea de voința lui Dumnezeu va cădea sub puterea ispitei…

Nici unul din cei care cred  că este privilegiul lor să aleagă singuri nu este în siguranță.- Scrisoarea 22, 3 februarie 1899, Către un om de afaceri

Devoționalul face parte din cartea Priviți în sus de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de Ellen G. White vizitați site-ul www.egwwritings.org  și alegeți versiunea în limba română.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *