Trăiți în armonie cu cerul

CoverʺVoi fiţi dar desăvârşiţi, după cum şi Tatăl vostru cel ceresc este desăvârşitʺ Matei 5:48.

Dumnezeu a dat lui Daniel și tovarășilor săi ʺştiinţă şi pricepere pentru tot felul de scrieri, şi înţelepciune; mai ales însă a făcut pe Daniel priceput în toate vedeniile şi în toate viseleʺ(Daniel 1:17)… Babilonul era pe vremea aceea cea mai mare împărăție a lumii. Dumnezeu a permis ca Daniel și tovarășii săi să fie luați captivi pentru ca să poată duce regelui și nobililor Babilonului cunoașterea Sa, a singurului Dumnezeu adevărat, Creatorul cerului și al pământului. Dumnezeu a făcut ca Daniel să capete trecere  înaintea căpeteniei famenilor  pentru că se purta cum trebuie. El a păstrat în fața ochilor frica de Domnul. Tovarășii săi n-au văzut în viața lui niciodată ceva care să-i conducă pe un drum greșit. Cei care răspundeau de el l-au iubit, pentru că purta cu el  mireasma unei dispoziții asemănătoare cu a lui Hristos….

Dumnezeu cooperează cu efortul omenesc. Daniel ar fi putut să spună: ʺDesigur trebuie să mănânc așa cum poruncește regele.ʺ În schimb, el  s-a hotărât să asculte de Dumnezeu, și de îndată Dumnezeu a început să-l ajute. Deci, când ești hotărât să asculți de porunca divină, Dumnezeu va coopera cu tine, făcându-te un martor aprobat de cer…

Nu știi în ce poziție poți fi așezat. Dumnezeu te poate folosi așa cum a folosit pe Daniel pentru a duce cunoașterea adevărului la cei puternici de pe pământ. Depinde de tine dacă vei avea cunoștință și  pricepere. Dumnezeu poate să vă dea pricepere în tot ceea ce învățați. El vă poate ajuta să vă adaptați la acele studii care vă vor duce în sus. Așezați-vă într-o relație corectă cu Dumnezeu. Faceți din aceasta principala preocupare…

Dumnezeu dorește ca voi să fiți martori pentru El. El dorește ca voi să croiți cărări drepte. Atunci când faceți aceasta, El vă va da pricepere și înțelepciune și înțelegere. Veți avansa pas cu pas, căci Dumnezeu nu dorește să stați pe loc. El dorește ca să umblați în calea poruncilor Sale, mergând mereu înainte și în sus.

Dumnezeu este conectat cu firele existenței noastre. El cunoaște fiecare gând, fiecare acțiune a vieții. Așa că, străduiți-vă să trăiți în armonie cu El. Căutați să atingeți un standard înalt…. Îngeri cerești vă vor ajuta, și mai mult decât atât, Hristos vă va ajuta. Prințul vieții este mai interesat decât oricine altcineva în mântuirea voastră. Puteți să-L onorați arătând că apreciați ceea ce a făcut pentru voi. Puteți să-L slăviți și să bucurați îngerii  descoperind prin viața voastră că El n-a murit în zadar. Fiți hotărâți ca  în dreptul numelor voastre în cărțile din ceruri să fie scris cuvântul ʺBiruitorʺ. Atunci orice nemulțumire și orice nefericire vor dispărea. Inimile voastre vor fi umplute cu pace și bucurie în Duhul Sfânt. – Manuscrisul 13, 2 februarie 1900, ʺCuvinte către studenți.ʺ

Devoționalul face parte din cartea Priviți în sus de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de Ellen G. White vizitați site-ul www.egwwritings.org  și alegeți versiunea în limba română.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *