E timpul să vă treziți!

CoverʺNu vă înşelaţi: «Tovărăşiile rele strică obiceiurile bune».  Veniţi-vă în fire, cum se cuvine, şi nu păcătuiţi! Căci sunt între voi unii, cari nu cunosc pe Dumnezeu: spre ruşinea voastră o spunʺ 1 Corinteni 15:33, 34.

Frați și surori, treziți-vă, treziți-vă! Vestiți Evanghelia în simplitatea ei. Ascultați  și pentru viața voastră de  ʺceea ce spun Scripturile.ʺ  Să auziți corect, să vă curățați sufletele de egoism este de supremă importanță pentru că binele vostru veșnic este în joc. Căutați voi Mărgăritarul de Mare Preț? Vă păziți pe voi înșivă împotriva înșelăciunilor Satanei sau stați gata să primiți sugestiile celor care s-au îndepărtat de la credință și au dat atenție duhurilor înșelătoare? Mântuirea voastră depinde de auzirea corectă și de primirea cu blândețe a Cuvântului sădit în voi.

Veți fi voi împăcați cu Dumnezeu ascultând de poruncile Lui pentru a fi sfințiți, trup, suflet și duh? Voi ați fost cumpărați cu un preț, prin moartea singurului Fiu al lui Dumnezeu. Inima voastră continuă să bată. De acestă pulsație depinde viața voastră. Bătaia sa este independentă de voința voastră. Voi mâncați și dormiți într-o indiferență neglijentă. Dar grija păzitoare a lui Dumnezeu este neîncetat peste voi. El controlează fluxul și refluxul curentului dătător de viață. Unde este recunoștința care ae trebui să se ridice de pe buzele omenești pentru grija Lui ocrotitoare? Unde este recunoașterea vegherii Lui neîncetate?…

Treziți-vă, treziți-vă! Puneți deoparte mândria și părăsiți poziția neutră. A venit vremea încercării și voi trebuie să luați poziție de partea lui Hristos sau împotriva Lui. De care parte stați? Cu lumea sau cu Hristos? Primiți voi adevărul  și sunteți gata să vorbiți un cuvânt la vremea potrivită pentru a atrage atenția celor nepăsători și indiferenți? Dumnezeu cere schimbări hotărâte în atitudinea voastră. Adevărul pe care îl aveți este cuvântul viului Dumnezeu. Ce faceți voi pentru a împlini cerințele Evangheliei? Este dorința voastră cea mai mare aceea de a învăța voia Celui ce S-a jertfit pe Sine Însuși pentru ca voi să puteți deveni fii și fiice ale lui Dumnezeu? Căutați voi să  treziți sufletele ca să capete interes în realitățile veșnice?

Acum este timpul de a învăța cum să lucrați cu seriozitate și inteligent pentru salvarea celor gata să piară. Nu faceți nici un  compromis cu puterile întunericului. Aflați pretențiile legii  lui Dumnezeu și ascultați de ele din toată inima. Atunci viața voastră va străluci puternic în mijlocul întunericului spiritual al lumii. – Scrisoarea 32, 5 februarie 1907, adresată membrilor bisericii din Melbourne, Australia.

Devoționalul face parte din cartea Priviți în sus de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de Ellen G. White vizitați site-ul www.egwwritings.org  și alegeți versiunea în limba română.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *