Fericirea ocrotită de Legea lui Dumnezeu

ʺCăci-lucru cu neputinţă Legii, întrucît firea pământească o făcea fără putere-Dumnezeu a osândit păcatul în firea pămîntească, trimiţând, din pricina păcatului, pe însuşi Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatuluiʺ Romani 8:3.

Fericirea ființelor omenești trebuie să fie întotdeauna ocrotită de Legea lui Dumnezeu. Numai în ascultare ei pot găsi adevărata fericire. Legea este zidul cu care Dumnezeu  Și-a înconjurat via. Prin ea, cei care ascultă sunt ocrotiți de rău. Prin păcat Adam a devenit o lege pentru sine însuși. Prin neascultare, el a fost dus în robie. Astfel, un element discordant, născut din egoism a intrat în ființele omenești. Voința lor și voința lui Dumnezeu nu mai erau în armonie. Adam se unise cu forțele neloiale, și voința eului a pus stăpânire pe el.

Prin Hristos ne este prezentat adevăratul standard. El a făcut posibil ca omenirea  să se unească din nou cu Dumnezeu. El a venit pentru a lua asupra Sa pedeapsa cu moartea în locul celui păcătos. Nici unul din preceptele Legii nu putea fi modificat pentru a fi în concordanță cu oamenii în poziția lor căzută; de aceea Hristos Și-a dat viața pentru ei, suferind în locul lor pedeapsa neascultării. Aceasta era singura cale prin care omenirea putea fi salvată, singura cale prin care putea fi demonstrat că este posibil ca ei să păzească Legea. Hristos a venit pe pământ și a stat acolo unde a stat Adam, biruind acolo unde Adam nu a reușit să biruiască. El a fost făcut pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare…

Înainte de întemeierea lumii, Hristos  a promis în mod solemn că Își va da viața ca răscumpărare, dacă oamenii se vor întoarce de la ei înșiși la Dumnezeu. El Și-a arătat dragostea, umilindu-Se pe Sine Însuși, coborându-Se să lucreze printrei cei căzuți, ființe omenești confuze și fără lege. Prin ei înșiși nu aveau cum face față dușmanului. Hristos S-a oferit pe Sine Însuși și tot ce avea, slava și caracterul Său, în slujba celor care vor să-I fie loiali și să păzească legea lui Dumnezeu. Aceasta este singura lor speranță. Hristos spune clar: N-am venit să stric legea. Ea este o transcriere a caracterului lui Dumnezeu și Eu am venit să împlinesc fiecare prevedere a ei. Am venit s-o îndreptățesc, împlinind-o în natura umană, dând un exemplu de ascultare desăvârșită. – Signs of the Times, 13 iunie 1900.

Devoționalul face parte din cartea  Asemenea lui Isus de Ellen G. White.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *