Ascultare prin har

ʺCăci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine dela voi; ci este darul lui Dumnezeuʺ Efeseni 2:8.

Dumnezeu doreşte ca noi să atingem standardul perfecţiunii, care a devenit posibil pentru noi prin darul lui Hristos. El ne cheamă să facem alegerea de a ne aşeza de partea cea corectă, de a ne uni cu uneltele cereşti, de a adopta principiile care vor reface în noi chipul divin. În Cuvântul Său scris şi în marea carte a naturii, El a descoperit principiile vieţii. Este lucrarea noastră aceea de a obţine o cunoaştere a acestor principii şi, prin ascultare, să cooperăm cu El pentru refacerea sănătăţii, atât a corpului, cât şi a sufletului.

Oamenii au nevoie să afle că binecuvântările care vin din ascultare, în plinătatea lor, pot fi ale lor numai când primesc harul lui Hristos. Harul Său este ceea ce îi dă omului puterea de a asculta de legile lui Dumnezeu. Acesta îl face capabil să rupă legăturile obiceiului rău. Aceasta este singura putere care îl poate face să umble şi să rămână statornic pe calea cea dreaptă…

Când este primită în curăţenia şi puterea sa, Evanghelia este un remediu pentru maladiile care îşi au rădăcina în păcat. Soarele neprihănirii răsare „cu vindecare sub aripile Lui“ (Maleahi 4,2). Nimic din tot ceea ce oferă această lume nu poate vindeca o inimă zdrobită, nu poate aduce linişte sufletească,sau să alunge grijile sau boala. Faima, geniul, talentul — nici unul dintre acestea nu poate aduce bucurie unei inimi întristate sau de a da înapoi viaţa irosită. Viaţa lui Dumnezeu în sufletul omului este singura nădejde a acestuia.

Iubirea pe care Hristos o răspândeşte prin toată fiinţa este o putere dătătoare de viaţă. Fiecare parte vitală — creierul, inima, nervii — este atinsă de aceasta, aducându-i vindecare…  Ea sădeşte în suflet o bucurie pe care nici un lucru pământesc nu o poate distruge — bucurie în Duhul Sfânt — , o bucurie dătătoare de sănătate, dătătoare de viaţă…

Deşi, de-a lungul veacurilor, păcatul şi-a mărit influenţa pe care o avea asupra neamului omenesc, deşi, prin fals şi născocire, Satana a aruncat umbra interpretării lui asupra Cuvântului lui Dumnezeu şi i-a făcut pe oameni să se îndoiască de bunătatea Sa, totuşi iubirea şi îndurarea Tatălui nu au încetat să se reverse în şuvoaie bogate către pământ. Dacă fiinţele umane şi-ar deschide către cer ferestrele sufletului, cu recunoştinţă pentru darurile divine, ar năvăli înăuntru un torent de putere vindecătoare.- Divina vindecare,114-116.

Devoționalul face parte din cartea  Asemenea lui Isus de Ellen G. White.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *