Ascultarea va fi răsplătită

ʺCopii, ascultaţi de părinţii voştri în toate lucrurile, căci lucrul acesta place Domnuluiʺ Coloseni 3:20.

Copiii care îşi dezonorează părinţii şi nu îi ascultă, și nu țin seamă de sfatul și învățăturile lor, nu pot avea parte de pământul nou creat. Pământul cel nou, curăţit, nu va fi un loc pentru fiica sau fiul răzvrătit, neascultător, nemulţumitor. Dacă aceştia nu învaţă supunerea şi ascultarea aici, atunci nu o vor învăţa niciodată; pacea celor mântuiţi nu va fi tulburată de copiii neascultători, dezordonaţi şi nesupuşi. Nici un călcător al poruncii nu poate moşteni Împărăţia cerurilor…

Celor tineri li se cere ca, prin tot ceea ce fac, prin cuvânt sau faptă, să facă totul în Numele Domnului Isus, aducând mulţumiri lui Dumnezeu Tatăl prin El. Am văzut că doar puţini tineri înţeleg ce înseamnă să fii creştin, ce înseamnă să fii asemenea lui Hristos. Ei vor trebui  să înveţe adevărurile Cuvântului lui Dumnezeu înainte de a-şi putea conforma vieţile după model. Nu există nici măcar un tânăr din douăzeci care să fi experimentat în propria sa viaţă acea despărţire de lume pe care Domnul o cere de la toţi cei care doresc să devină membri ai familiei Sale, copii ai Împăratului ceresc. „De aceea, ieşiţi din mijlocul lor şi despărţiţi-vă de ei, zice Domnul; nu vă atingeţi de ce este necurat şi vă voi primi. Eu vă voi fi Tată şi voi Îmi veţi fi fii şi fiice, zice Domnul Cel Atotputernic.“

Ce făgăduinţă este făcută aici cu condiţia ascultării! Ca să te hotărăşti să asculţi de adevărurile măreţe ale Cuvântului lui Dumnezeu, trebuie să te desparţi de prieteni şi rude? Ai curaj, Dumnezeu S-a îngrijit de tine, braţele Lui sunt deschise spre a te primi. Ieşi din mijlocul lor şi desparte-te de ei, nu te atinge de ce este necurat şi El te va primi. El promite că îţi va fi Tată. Oh, ce legătură este aceasta! Mai înaltă şi mai sfântă decât orice legătură pământească. Dacă   faceți un sacrificiu, dacă trebuie să lăsați tată, mamă, surori, fraţi, soţie şi copii de dragul lui Hristos, nu veţi rămâne fără prieteni. Dumnezeu vă adoptă în familia Sa; voi deveniţi membri ai familiei regale, fii şi fiice ai Împăratului care domneşte în cerurile cerurilor. Vă puteţi dori o poziţie mai înaltă decât cea promisă aici? Nu este destul acest lucru? – Mărturii vol.1, 497-510.

Devoționalul face parte din cartea  Asemenea lui Isus de Ellen G. White.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *