Devoţional

Adevărata sfințire include ascultare

ʺCât despre voi, ascultarea voastră este cunoscută de toţi. Mă bucur dar de voi, şi doresc să fiţi înţelepţi în ce priveşte binele, şi proşti în ce priveşte răulʺ Romani...

Neascultarea înseamnă răzvrătire

19-02-2012 ʺ Aşa că, oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci, şi va învăţa pe oameni aşa, va fi chemat cel mai mic în Împărăţia cerurilor;...

Marele exemplu de ascultare al lui Avraam

ʺToate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânţa ta, pentrucă ai ascultat de porunca Mea!ʺ Geneza 22:18. Pe muntele Moria, Dumnezeu Şi-a reînnoit legământul Său, întărind printr-un jurământ solemn binecuvântarea...

Isus ne dă putere să ascultăm

ʺCăci n-avem un Mare Preot, care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre; ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar fără păcat. Să ne apropiem...

Bucurie în ascultarea din dragoste

ʺAi fost fără prihană în căile tale, din ziua, când ai fost făcut, până în ziua cînd s-a găsit nelegiuirea în tine. Prin mărimea negoţului tău te-ai umplut de silnicie,...

Ascultarea va fi răsplătită

ʺCopii, ascultaţi de părinţii voştri în toate lucrurile, căci lucrul acesta place Domnuluiʺ Coloseni 3:20. Copiii care îşi dezonorează părinţii şi nu îi ascultă, și nu țin seamă de sfatul...

Fericirea ocrotită de Legea lui Dumnezeu

ʺCăci-lucru cu neputinţă Legii, întrucît firea pământească o făcea fără putere-Dumnezeu a osândit păcatul în firea pămîntească, trimiţând, din pricina păcatului, pe însuşi Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a...

Ascultare prin har

ʺCăci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine dela voi; ci este darul lui Dumnezeuʺ Efeseni 2:8. Dumnezeu doreşte ca noi să atingem standardul perfecţiunii, care...

Ascultă din principiu

06-02-2011 ʺDe aceea, fraţilor, căutaţi cu atât mai mult să vă întăriţi chemarea şi alegerea voastră; căci, dacă faceţi lucrul acesta, nu veţi aluneca niciodatăʺ 2 Petru 1:10. Viața veșnică...

error: Conţinutul este protejat.