Devoţional

Prin rugăciune pregătiți-vă pentru adunări

ʺApropiaţi-vă de Dumnezeu, şi El Se va apropia de voi. Curăţiţi-vă mâinile, păcătoşilor; curăţiţi-vă inima, oameni cu inima împărţită!... Smeriţi-vă înaintea Domnului, şi El vă va înălţaʺ Iacov 4:8-10. Aceasta...

Rugăciunile ne aduc ajutorul îngerilor

20-01-2012 ʺCine seamănă în firea lui pământească, va secera din firea pământească putrezirea; dar cine seamănă în Duhul, va secera din Duhul viaţa vecinicăʺ Galateni 6:8. Tineri şi tinere, sunteţi...

Darurile făgăduite de Dumnezeu

Un apel urgent la redeșteptare, reformă, ucenicie și evanghelizare Pe 11 octombrie 2010, la sediul central al bisericii mondiale, Membrii Comitetului Executiv al Conferinței Generale au votat aprobarea următorului document:...