89 – Lucruri de care să ne amintim când ne rugăm

Har şi pace vouă de la Dumnezeu Tatăl şi de la Domnul nostru Isus Hristos! El S-a dat pe Sine Însuşi pentru păcatele noastre ca să ne smulgă din acest veac rău, după voia Dumnezeului nostru şi Tatăl. Galateni 1:3,4

Când ne rugăm, promisiunea lui Dumnezeu ne vine în minte, adusă acolo de Duhul Sfânt. S-ar putea să nu ne gândim la nicio făgăduință specială care să se potrivească exact situației, dar ne putem aminti că ”Hristos Isus a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși” (1 Timotei 1:15) și că El S-a dat pe Sine Însuși pentru păcatele noastre. Să știm că ”El, care n-a cruţat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toţi, cum nu ne va da fără plată, împreună cu El, toate lucrurile?” (Romani 8:32). Să ne amintim că Dumnezeu poate vorbi despre acele lucruri care nu sunt ca și cum ar fi (Romani 4:17). Adică, dacă Dumnezeu face o promisiune, este la fel de valabilă ca și cum s-a îndeplinit deja.

Astfel, considerăm biruința ca fiind deja a noastră și începem să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru ”făgăduințele Lui nespus de mari şi scumpe”. Pe măsură ce credința noastră prinde aceste făgăduințe, nu ne putem opri să nu-L lăudăm pe Dumnezeu; și în timp ce facem acest lucru, mintea noastră este în întregime îndreptată de la rău la biruința care este a noastră. Domnul pune o ”pândă” împotriva dușmanului. Aceasta îi arată lui Satana că noi am obținut întăriri; și pentru că el a testat puterea care ne este acordată, știe că nu poate face nimic cu acea ocazie și ne părăsește.

”Nu vă îngrijoraţi de nimic, ci, în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri. Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Hristos Isus.” (Filipeni 4:6,7).

”Adevărat vă spun că, dacă veţi avea credinţă şi nu vă veţi îndoi, … chiar dacă aţi zice muntelui acestuia: ‘Ridică-te de aici şi aruncă-te în mare’, se va face. Tot ce veţi cere cu credinţă, prin rugăciune, veţi primi.” (Matei 21:21, 22).

Waggoner, Christ and His Righteousness, p. 83- 85

Materialul face parte din cartea: Vestea bună cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi,  A. T. Jones și E. J. Waggoner

Traducere: Roxana Duminică

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *