86 – Femeia gârbovă de 18 ani

Şi acolo era o femeie stăpânită de optsprezece ani de un duh de neputinţă; era gârbovă şi nu putea nicidecum să-şi îndrepte spatele. Când a văzut-o Isus, a chemat-o şi i-a zis: ”Femeie, eşti dezlegată de neputinţa ta”. Şi-a întins mâinile peste ea: îndată s-a îndreptat şi slăvea pe Dumnezeu. Luca 13:11-13

Gândiți-vă la minunea aceasta: (1) Femeia era legată cu legăturile robiei; noi, stăpâniți de frica morții, am fost supuși toată viața noastră robiei. (2) Satana o legase pe această femeie; tot așa el a întins capcane și pentru picioarele noastre și ne-a adus în robie. (3) Ea nu se putea ridica în niciun fel; nelegiuirile noastre au pus stăpânire pe noi, încât nu mai suntem capabili să privim în sus (Psalmul 40:12). (4) Cu un cuvânt și o atingere, Isus a eliberat-o pe femeie; și noi avem același Mare Preot milos în ceruri, care este atins de simțământul slăbiciunilor noastre. Același cuvânt ne va elibera de cel rău.

De ce au fost scrise minunile de vindecare pe care le-a făcut Isus? Ioan ne spune. Nu doar pentru a arăta că El poate vindeca boala, dar pentru a arăta puterea Lui asupra păcatului. ”Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeţi că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu şi, crezând, să aveţi viaţa în Numele Lui.” (Ioan 20:31). Ele au fost scrise ca exemple ale dragostei lui Hristos, ale dorinței Lui de a elibera, și ale puterii Lui asupra lucrărilor lui Satana, fie în trup, fie în suflet.

”Cereţi, şi vi se va da; căutaţi, şi veţi găsi; bateţi, şi vi se va deschide. Fiindcă oricine cere capătă; cine caută găseşte şi celui ce bate, i se deschide.” (Luca 11:9, 10).

”Vă mai spun iarăşi că, dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl Meu, care este în ceruri.” (Matei 18:19).

Waggoner, Christ and His Righteousness, p. 89, 90

Materialul face parte din cartea: Vestea bună cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi,  A. T. Jones și E. J. Waggoner

Traducere: Roxana Duminică

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *