Cu un cuget, 2 ianuarie

Cine zice că rămâne în El trebuie să trăiască şi el cum a trăit Isus. 1 Ioan 2:6

Mulți se află pe terenul fermecat al vrăjmașului. Lucruri de cea mai mică importanță – petreceri mondene prostești, cântece, glume, bancuri – le acaparează mintea și Îi slujesc lui Dumnezeu cu inima împărțită. În aceste lucruri aveți în mijlocul vostru pe cineva nevăzut, care vă ajută – Satana este prezent, plin de exaltare infernală. Declarația Domnului Hristos: „Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni” (Matei 6:24), nu este ascultată.

După înălțarea Domnului Hristos, Duhul Sfânt nu a coborât imediat. Au trecut zece zile după înălțarea Sa înainte ca Duhul Sfânt să fie dat. Acest timp a fost dedicat de ucenici celei mai serioase pregătiri pentru a primi o înzestrare atât de prețioasă. Bogatele comori ale cerului le-au fost revărsate după ce și-au cercetat cu sârguință propriile lor inimi și au sacrificat orice idol. Stăteau înaintea lui Dumnezeu, umilindu-și sufletele, întărindu-și credința, mărturisindu-și păcatele. Iar inimile lor erau în armonie una cu cealaltă. „Toţi aceştia stăruiau cu un cuget în rugăciune şi în cereri ” (Faptele Apostolilor 1:14). Biserica are nevoie de o experiență similară chiar aici, în inima mare a lucrării. Ne cercetăm oare inimile, pregătindu-ne pentru primirea harului ceresc? Domnul așteaptă să fie plin de îndurare.

Domnul se va descoperi poporului Său, dar ei trebuie să fie angajați în mod unit în a căuta pe Domnul…. Lucrarea care trebuie să fie dusă mai departe în acest timp este una foarte importantă. Este o chestiune de viață și de moarte….

Să i se permită vrăjmașului, chiar în acest moment solemn, să aducă o stare de lucruri – de distracție și de plăcere – pentru a absorbi mintea și a o umple cu gânduri deșarte, neînsemnate, care nu au loc pentru Dumnezeu, pentru veșnicie sau pentru cer?”- Manuscris 38, 1890, jurnal, Battle Creek, Michigan, 2 ianuarie 1890.

Devoționalul face parte din cartea  ”This Day With God”  de Ellen G. White 

Traducerere și adaptare: Adina Păltineanu

Foto: Marius Popa

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *