Adevărata umilință, 25 septembrie

Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii, ca să facă de ruşine pe cele înţelepte …  pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. 1 Corinteni 1:27-29

După înălțarea lui Isus, doctori, avocați, preoți, conducători, cărturari și teologi au ascultat cu uimire cuvintele pline de înțelepciune și putere rostite de oameni neînvățați și umili. Bărbații aceștia înțelepți s-au mirat de succesul ucenicilor umili și, în cele din urmă, spre mulțumirea lor, au socotit că aceasta se datorează faptului că au fost cu Isus și au învățat de la El. Caracterul lor și simplitatea învățăturilor lor erau asemenea caracterului și învățăturilor lui Hristos. …

Cei care învață astăzi adevărul nepopular trebuie să aibă putere de sus care să se combine cu doctrina lor, altfel eforturile lor vor avea puțină valoare. Harul prețios al smereniei este din păcate absent în slujire și în biserică. Bărbați care predică adevărul au o părere prea bună despre propriile lor aptitudini. Adevărata smerenie îl va face pe om să-L înalțe pe Hristos și adevărul și să-și dea seama de dependența sa totală față de Dumnezeul adevărului. Este dureros să înveți lecții de umilință, totuși nimic nu este mai benefic în cele din urmă. Durerea care însoțește învățarea lecțiilor de umilință este consecința faptului că noi ne-am îmbătat de o falsă prețuire de sine, așa încât nu suntem în stare să vedem marea noastră nevoie. Vanitatea și mândria umplu inimile oamenilor. Numai harul lui Dumnezeu poate lucra o reformă

Este lucrarea ta … să te umilești și să nu aștepți să te umilească Dumnezeu. Mâna lui Dumnezeu uneori apasă cu putere asupra oamenilor pentru a-i umili și a-i aduce într-o poziție cuvenită înaintea Lui; dar cu cât mai bine este să păstrăm zilnic inima umilită înaintea lui Dumnezeu. Noi putem să ne umilim, sau ne putem înălța în mândrie și să așteptăm până ce ne umilește Dumnezeu. …

Pentru a înțelege adevărul, trebuie să-ți disciplinezi și să-ți antrenezi mintea, căutând continuu să deții darurile unei evlavii autentice. Tu abia dacă știi ceva acum despre ce este aceasta. Când Hristos va fi în tine, vei avea ceva mai mult decât o teorie a adevărului. Tu nu vei repeta doar învățăturile pe care le-a dat Hristos când a fost pe pământ, ci vei educa pe alții prin viața ta de abnegație și devotament față de cauza lui Dumnezeu. Viața ta va fi o predică vie, care are putere mai mare decât oricare cuvântare prezentată la amvon.

Trebuie să cultivi în tine acel spirit altruist, acea abnegație și consacrare pură, pe care dorești să vezi în viața altora. Pentru a crește continuu în înțelepciune spirituală și a deveni din ce în ce mai eficient, este nevoie să cultivi obiceiul de a fi folositor în îndatoririle mărunte care se află în calea ta. Nu trebuie să aștepți ocazii pentru a face o lucrare măreață, ci profită de prima ocazie, de a te dovedi credincios în ceea ce este neînsemnat, și astfel îți poți croi drum de la o poziție de încredere la alta. – Mărturii pentru biserică, 4:378-380

Devoționalul face parte din cartea  ”Lift Him Up”  de Ellen G. White 

Adaptare: Adina Păltineanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *