Puterea sfințitoare a Cuvântului, 24 septembrie

Şi Eu Însumi Mă sfinţesc pentru ei, ca şi ei să fie sfinţiţi prin adevăr. Ioan 17:19

Aplicarea continuă  a adevărului va îndeplini pentru om ceea ce nimic altceva nu poate îndeplini. Cei care niciodată nu sunt mulțumiți, fără conștiența că ei cresc în fiecare zi, vor avea cu adevărat succes în viață. …

Nu te opri, așadar, continuu asupra… unui singur punct, concentrându-ți toate energiile minții asupra lui, prezentându-l continuu atenției altora, ci alege un alt subiect și cercetează-l cu atenție pe acela. Astfel, taină după taină va fi dezvăluită înțelegerii tale. Astfel vor fi câștigate două victorii de valoare. Nu numai că ți-ai asigurat niște cunoștințe folositoare, ci exercitarea minții a sporit tăria și puterea mintală. Cheia găsită pentru a descuia o taină poate scoate la iveală și alte mărgăritare prețioase ale cunoașterii, nedescoperite până acum. …

Lumea este plină de erori și fabule. Noutăți sub forma unor drame senzaționale apar continuu pentru a capta atenția și abundă teoriile absurde, distructive pentru înaintarea morală și spirituală. Cauza lui Dumnezeu are nevoie de oameni inteligenți, oameni care știu să gândească, oamenii care cunosc bine Scriptura, spre a face față curentului năvălitor al opoziției. Nu ar trebui să încurajăm aroganța, îngustimea de minte și inconsecvențele, chiar dacă veșmântul presupusei evlavii poate fi aruncat peste ele. Cei care au puterea sfințitoare a adevărului în inimile lor vor exercita o influență convingătoare. Știind că susținătorii erorilor nu pot crea sau distruge adevărul, ei pot să-și permită să fie calmi și amabili. …

Înșelăciunile satanice ale veacului trebuie întâmpinate în mod clar și inteligent cu sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu. Aceeași mână nevăzută, care conduce planetele pe căile lor și care susține lumina prin puterea Lui, a luat măsuri pentru omul făcut după chipul Său, ca el să poată fi cu puțin mai prejos decât îngerii lui Dumnezeu în aducerea la îndeplinire a îndatoririlor sale pe pământ. Scopurile lui Dumnezeu, nu au fost îndeplinite de oameni cărora li s-au încredințat cel mai solemn adevăr dat vreodată omului. Planul Lui este ca noi să ne ridicăm tot mai mult spre starea de desăvârșire, văzând și realizând la fiecare pas de puterea și slava lui Dumnezeu. Omul nu se cunoaște pe sine. Responsabilitățile noastre sunt exact proporționate cu lumina, oportunitățile și privilegiile noastre. …

Cartea cea prețioasă a lui Dumnezeu conține reguli de viață pentru oameni din orice clasă și orice profesie. În ea se află exemple care ar fi bine să fie studiate și imitate de toți. “Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească.” Adevărata onoare și slavă a slujitorului lui Hristos constă nu în numărul predicilor ținute, nici în cantitatea de scrieri realizate, ci în lucrarea de slujire credincioasă pentru nevoile oamenilor. – Mărturii pentru biserică, 4:413-416

Devoționalul face parte din cartea  ”Lift Him Up”  de Ellen G. White 

Adaptare: Adina Păltineanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *