Dezvoltare spirituală prin slujire, 18 septembrie

Daţi, şi vi se va da; ba încă vi se va turna în sân o măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra. Căci cu ce măsură veţi măsura, cu aceea vi se va măsura. Luca 6:38

Aceia care își predau viața unei slujiri asemenea lui Hristos cunosc ce înseamnă adevărata fericire. Interesele și rugăciunile lor se întind dincolo de eul personal. Ei înșiși cresc atunci când caută să-i ajute pe alții. Ei se familiarizează cu cele mai mari planuri, cu cele mai interesante acțiuni cutezătoare, și cum ar putea să nu crească atunci când  se așază în canalul divin de lumină și binecuvântare? Astfel de persoane primesc înțelepciune din cer. Ei se identifică din ce în ce mai mult cu Hristos în toate planurile Lui. Nu există nici o ocazie de stagnare spirituală. Ambiția egoistă și slujirea de sine sunt mustrate prin contactul constant cu interesele absorbitoare, aspirațiile înălțătoare, care aparțin activităților înalte și sfinte. Mărturii pentru Biserică 9:42

Inteligențele cerești așteaptă să conlucreze cu unelte omenești, pentru ca acestea să poată dezvălui lumii ce pot deveni ființele omenești și ce pot realiza, prin influența lor, pentru salvarea de suflete care sunt gata să piară. Acela care este cu adevărat convertit va fi atât de plin de iubirea lui Dumnezeu, încât va tânji să transmită și altora bucuria pe care el însuși o posedă. Domnul dorește ca biserica Sa să arate lumii frumusețea sfințeniei. Ea trebuie să demonstreze puterea religiei creștine. Cerul trebuie să se reflecte în caracterul creștinului. Cântarea de recunoștință și laudă trebuie să fie auzită de cei din întuneric. Noi trebuie să ne exprimăm recunoștința, căutând să facem bine altora datorită veștii bune a Evangheliei, pentru făgăduințele și asigurările ei. Săvârșirea acestei lucrări va aduce raze de neprihănire cerească sufletelor obosite, descumpănite și suferinde. Ea e ca un izvor deschis pentru călătorul istovit de drum, însetat. La fiecare lucrare de îndurare, la fiecare lucrare de iubire, sunt prezenți îngeri ai lui Dumnezeu.

Lucrarea lui Hristos trebuie să fie exemplul nostru. Fără încetare, El a mers încoace și încolo, făcând bine. În templu și în sinagogi, pe străzile orașelor, în piețe și în ateliere, la marginea lacului și printre dealuri, El predica Evanghelia șii vindeca bolnavii. Viața Lui a fost una de slujire dezinteresată și trebuie să fie manualul nostru de lucru. Iubirea Lui duioasă și plină de milă mustră egoismul și lipsa noastră de simpatie.

Oriunde mergea Hristos, El împrăștia binecuvântări în calea Sa. Cât de mulți dintre cei care pretind a crede în El au învățat lecțiile Lui de bunătate, de milă duioasă, de iubire neegoistă? Ascultați glasul Lui cum vorbește celor slabi, obosiți, neajutorați: “Veniți la Mine, toți cei trudiți și împovărați, și Eu vă voi da odihnă”. (Matei 11, 28.) Nu a existat nici o oboseală a răbdării Sale, nici o înăbușire a iubirii Sale. – Mărturii pentru Biserică 9:30, 31

Devoționalul face parte din cartea  ”Lift Him Up”  de Ellen G. White 

Adaptare: Adina Păltineanu

Foto: Mona Antohi

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *