Aducerea de roadă, 17 septembrie

După cum ploaia şi zăpada se pogoară din ceruri şi nu se mai întorc înapoi, ci udă pământul şi-l fac să rodească şi să odrăslească, pentru ca să dea sămânţă semănătorului şi pâine celui ce mănâncă, Isaia 55:10

Domnul Hristos caută să reproducă chipul Său în inimile oamenilor; și El face acest lucru prin aceia care cred în El. Ținta vieții de creștin este aducerea de roade — reproducerea caracterului Domnului Hristos în cel credincios, pentru ca apoi să poată fi reprodus și în alții.

Planta nu încolțește, nu crește și nici nu aduce roadă pentru sine, ci “ca să dea sămânță semănătorului, și pâine celui ce mănâncă.” Isaia 55, 10. Tot astfel, nici un om nu trebuie să trăiască numai pentru sine. Creștinul trebuie să fie în lume ca un reprezentant al Domnului Hristos, pentru mântuirea altora.

Nu poate exista creștere sau rodire în viața celui care se ocupă numai de el. Dacă ai acceptat pe Hristos ca Mântuitor personal, atunci trebuie să te uiți pe tine însuți și să te străduiești a fi de ajutor altora. Vorbește despre iubirea Domnului Hristos, despre bunătatea Lui. Îndeplinește orice datorie ce ți se prezintă. Poartă în inima ta poverile altora si, prin orice mijloace care îți sunt la îndemână, caută să salvezi pe cei pierduți. Primind Spiritul lui Hristos — spiritul iubirii neegoiste și al lucrării pentru alții — vei crește și vei aduce roade. Roadele Duhului se vor coace atunci în caracterul tău. Credința ta va crește, convingerile se vor întări, iar iubirea ta va fi făcută desăvârșită. Atunci vei reflecta din ce în ce mai mult chipul Domnului Hristos în tot ceea ce este curat, nobil și plăcut.

“Roada Duhului, dimpotrivă este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, blândețea, înfrânarea poftelor.” Galateni 5, 22-23. Aceste roade nu vor pieri niciodată, ci vor produce, după felul lor, un seceriș bogat pentru viața veșnică.

”Și când este coaptă roada, pune îndată secera în ea, pentru că a venit secerișul.” Domnul Hristos așteaptă cu mult dor să Se manifeste în Biserica Sa. Când caracterul Domnului Hristos va fi în mod desăvârșit reprodus în poporul Său, atunci El va veni să-i ia la Sine ca fiind ai Săi.

Este privilegiul fiecărui creștin nu numai de a aștepta, ci și de a grăbi venirea Domnului Isus Hristos. Dacă toți aceia care mărturisesc numele Său ar aduce roade spre slava Sa, cât de repede ar putea fi lumea întreagă semănată cu sămânța Evangheliei. În curând, marele seceriș final va fi copt, și Domnul Hristos va veni ca să strângă grâul cel prețios.  Parabolele Domnului Hristos, 67-69

După cum planta își înfige rădăcinile în pământ, tot așa și noi trebuie să fim bine înrădăcinați în Hristos. După cum planta primește razele soarelui, rouă și ploaia, tot astfel și noi trebuie să ne deschidem inimile lucrării Duhului Sfânt. Lucrarea aceasta “nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu, — zice Domnul oștirilor.” Zaharia 4, 6. Parabolele Domnului Hristos, 67

Devoționalul face parte din cartea  ”Lift Him Up”  de Ellen G. White 

Adaptare: Adina Păltineanu

Foto: Mona Antohi

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *