11 iunie – Standardele în afaceri ne dezvăluie caracterul

Pot socoti Eu curat pe cel ce are o cumpănă nedreaptă şi greutăți strâmbe în sac? Mica 6:11,

Un om cinstit este, după măsura lui Hristos, cel care va manifesta o integritate de nezdruncinat. Greutăți înșelătoare și cântare false, cu care mulți caută să-și promoveze interesele în lume, sunt o urâciune înaintea lui Dumnezeu. Totuși, mulți care mărturisesc a păzi poruncile lui Dumnezeu au de-a face cu greutăți și cântare false. Când un om este într-adevăr în legătură cu Dumnezeu și păzește Legea Sa cu adevărat, viața lui va descoperi acest fapt; căci toate acțiunile lui vor fi în armonie cu învățăturile lui Hristos. El nu-și va vinde cinstea pentru câștig. Principiile lui sunt clădite pe temelia cea sigură și comportarea lui în problemele lumești este o transcriere a principiilor lui.

Integritatea fermă strălucește ca aurul în mijlocul zgurii și al gunoiului lumii. Înșelăciunea, minciunea și necredincioșia pot fi acoperite sub o aparență înșelătoare și ascunse de vederea omului, dar nu de ochii lui Dumnezeu. Îngerii lui Dumnezeu, care urmăresc dezvoltarea caracterului și cântăresc valoarea morală, consemnează în cărțile cerului aceste mici tranzacții care descoperă caracterul. Dacă un muncitor, în ocupațiile zilnice ale vieții, este necredincios și neglijent în lucrarea lui, lumea nu va judeca incorect dacă evaluează standardul lui în religie după standardul lui în afaceri. 

„Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari; și cine este nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept și în cele mari.” Nu amploarea problemei o face o face corectă sau nedreaptă. După cum se poartă un om cu semenii lui, tot așa se va purta și cu Dumnezeu. Celui care este necredincios cu bogățiile nedrepte, nu i se vor încredința niciodată adevăratele bogății. Copiii lui Dumnezeu nu trebuie să uite că în toate tranzacțiile de afaceri ei sunt puși la încercare, cântăriți în cântarul sanctuarului.  Mărturii pentru comunitate, vol.4, p. 310, 311.

Devoționalul face parte din cartea: To Be Like Jesus, de E G White; luna iunie, capitolul: Doing the King’s Business

Traducere: Adina Păltineanu

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *