3 iunie – Fii cinstit cu ceilalți și cu Dumnezeu

Ci să ai o greutate adevărată şi dreaptă, să ai o efă adevărată şi dreaptă, pentru ca să ai zile multe în ţara pe care ţi-o dă Domnul, Dumnezeul tău. Deuteronomul 25:15.

Cel mai bine este să te porți cinstit cu semenii tăi și cu Dumnezeu. Ești dependent de Hristos pentru fiecare favoare de care te bucuri; depinzi de El pentru viața viitoare, nemuritoare; și nu poți să-ți permiți să fii lipsit de respect față de recompensa răsplății. Cei care își dau seama de dependența lor de Dumnezeu vor simți că trebuie să fie cinstiți cu ceilalți și, mai presus de toate, trebuie să fie cinstiți cu Dumnezeu, de la care vin toate binecuvântările vieții. Evitarea poruncilor precise ale lui Dumnezeu cu privire la zecimi și daruri este înregistrată în cărțile cerului ca furt față de El.

Nimeni care este necinstit față de Dumnezeu sau față de alții nu poate prospera cu adevărat… Domnul ne-a cumpărat cu sângele Său prețios, iar datorită milei și harului Său putem spera la marele dar al mântuirii. Iar nouă ni se poruncește să ne purtăm cu dreptate, să iubim mila, și să umblăm cu umilință cu Dumnezeul nostru. Cu toate acestea, Domnul declară: „Căutaţi să Mă înşelaţi, tot poporul în întregime!”. Atunci când ne purtăm nedrept cu alte ființe umane sau cu Dumnezeul nostru, noi disprețuim autoritatea lui Dumnezeu și ignorăm faptul că Hristos ne-a cumpărat cu propria Sa viață.

Lumea Îl jefuiește pe Dumnezeu în totalitate. Cu cât mai mult le împărtășește El din bogăția Sa, cu atât mai temeinic o revendică oamenii ca fiind a lor, pentru a fi folosită după bunul lor plac. Dar oare cei care se declară urmași ai lui Hristos trebuie să urmeze obiceiurile lumii? Oare trebuie să renunțăm la pacea conștiinței, la comuniunea cu Dumnezeu și părtășia cu frații și surorile noastre pentru că nu reușim să dedicăm cauzei Sale partea pe care El a revendicat-o ca fiind a Sa?

Cei care pretind că sunt creștini să aibă în vedere că ei tranzacționează pe baza capitalului care le-a fost încredințat de Dumnezeu și că li se cere să urmeze cu credincioșie indicațiile Scripturilor în ceea ce privește folosirea acestuia. Dacă inima ta este dreaptă cu Dumnezeu, nu vei delapida bunurile Domnului tău și nu le vei investi în propriile tale întreprinderi egoiste. The Review and Herald, 17 decembrie 1889.

Devoționalul face parte din cartea: To Be Like Jesus, de E G White; luna iunie, capitolul: Făcând treburile Regelui

Traducere: Adina Păltineanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *