2 iunie – Badijonare

S-a apropiat, i-a bandajat rănile și a turnat peste ele untdelemn și vin. Apoi l-a pus pe propriul lui animal de povară, l-a dus la un han și a continuat să-l îngrijească. Luca 10:34 NTR

Badijonarea este o manevră de îngrijire a rănilor care are drept scop alinarea durerii, protecția împotriva infectării și promovarea vindecării. Operațiunea cere îndemânare, atenție, experiență și multă compasiune. Medicina modernă a dezvoltat mijloace și materiale adecvate pentru o asemenea intervenție, dar samariteanul milos a folosit cu pricepere și tragere de inimă ce avea la îndemână. Untdelemnul și vinul său aveau să calmeze durerile, să îndepărteze agenții patogeni și să asigure refacerea țesuturilor în condiții protejate.

Este foarte interesantă observația Învățătorului oamenilor că samariteanul s-a apropiat de cel căzut între tâlhari și numai din apropiere a putut interveni în mod salvator. Ceilalți doi trecători nu au dorit să se apropie și de aceea nici intervenția lor nu a putut avea loc. Apropierea samariteanului nu este numai micșorarea distanței fizice, nu este numai o mișcare în spațiul apropiat al victimei, apropierea sa este și una sufletească și chiar socială. Vindecătorul s-a expus riscului de a fi și el o victimă a agresiunii tâlharilor. Această apropiere ar fi putut să-l coste, dar compasiunea sa era mai mare decât simțul conservării de sine.

Badijonarea este o tehnică de prim ajutor și trebuie administrată în primul rând și mai înainte de oricare alt mijloc de vindecare și recuperare. De calitatea acestei intervenții depinde succesul celorlalte care urmează.

Este foarte posibil ca aplicarea substanțelor vindecătoare asupra rănilor să nu fie suficient a fi administrată o singură dată. Când citim că samariteanul l-a dus pe rănit la un han și a continuat să-l îngrijească, se poate înțelege foarte bine că au fost schimbate pansamentele și substanțele emoliente au fost folosite din nou și din nou, până la primele semne de vindecare și mai departe, după aceea. Dacă samariteanul este chiar Isus Hristos atunci rănile din sufletele noastre sunt pe mâini bune, dacă acceptăm apropierea Sa.

Doamne, și eu am nevoie de îngrijirea rănilor mele din partea Ta și eu vreau să ajut la îngrijirea rănilor altora și vreau să învăț de la Tine. Amin!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *