342 – Campanie

Și balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămășița seminței ei, cu cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Isus Hristos. Apocalipsa 12:17

În imaginea de ansamblu a marii lupte dintre Hristos și Satana este prezentată această campanie intensă a balaurului îndreptată împotriva rămășiței Israelului lui Dumnezeu. Pentru a obține victoria dușmanul nu ocolește nici o strategie și nici o armă secretă. El este conștient că zilele sale îi sunt numărate și că va exista o rămășiță pe care oricum nu o va putea înfrânge și atunci el se concentrează pe a produce pierderi cât mai mari în rândul poporului sfinților lui Dumnezeu.

Satana dispune de o experiență multimilenară și de cadre foarte bine pregătite și devotate fără rezervă scopurilor lor malefice. Dacă tabăra sfinților ar fi lăsată să lupte doar cu forțele ei proprii, nu ar exista niciun supraviețuitor. Ca și pe vremea împresurării Samariei de către sirieni în timpul lui Elisei, oștile de sprijin ale lui Dumnezeu se află în dispozitiv de apărare la locurile lor indicate de Prințul Emanuel.

Principala strategie a vrăjmașului este slăbirea sistemului de comunicare dintre oamenii lui Dumnezeu aflați în prima linie a frontului și Centrul de comandă de la tronul lui Dumnezeu unde Își are statul major Căpetenia oștirii Domnului. Satana încearcă să bruieze mesajele care vin de la Hristos pentru combatanții Săi. Uneori încearcă se diminueze spiritul de urgență sau starea de necesitate spirituală, alteori supra calibrează sistemul de alarmă adăugând mesajului nuanțe fanatice care seamănă foarte bine cu mesajul autentic de la Dumnezeu.

Siguranța noastră este asigurată atâta vreme cât cultivăm și întreținem frecvențele de comunicare cu Dumnezeu. De aceea rugăciunea și Cuvântul lui Dumnezeu au un rol esențial în câștigarea bătăliei finale. Să acordăm acestui armament rolul și importanța cuvenită.

Doamne, menține mereu proaspătă în mintea și în inima mea viziunea bătăliei finale care se dă pentru sufletul meu. La umbra aripilor Tale vreau să rămân până la sfârșit. Amin!    

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *